Styrelsemöte nr 5 2016-05-18

Styrelsemöte nr 5 Skeldervikens Byalag 2016-05-18  i Byastugan.

Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Kjell Erik Olsson, Carin Olsson, Mats Holm, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Anna Stina Arnrup, Lars Stavehaug, Thore Bernstrup, Kent Johansson

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

På gruppmötet den 25/4 skrevs ett utkast om BoU gruppen till Hamnposten.
Aktiviteter till Äventyrsvandringen på G:a Hamnens dag planerades. Alla uppdrag/frågor till äventyrsvandringen från resten av grupperna bör vara Jonna tillhanda innan den 31/5. Torgny arbetar på en skiss över G:a Hamn området.

Byastugan:

Inget Nytt

Grannsamverkan:

Inte mycket att förtälja, polisen har tagit båttjuvar som förhoppningsvis kan lösa en del båtbrott.

Staffanstorp använder sig av en ny app inom grannsamverkan, mer information om hur denna app används kommer grannsamverkan i byalaget att kunna ta del av inom kort.

Historiegruppen:

Inget nytt.

Natur-och miljögruppen:

Gruppen haft möte den 2/5 se bilaga 1.

Invigning av ”Mitt Hav” utställningen den 21/5 vid Klitterhus.

Naturskyddsföreningen har fått ett Hållbarhets pris på 10 000:- från Kullaflyg för utställningen ”Mitt Hav”

Pomonagruppen:

Gruppen har haft möte den 25/4 se bilaga 2.

Seniorgruppen:

Inget nytt, inget svar från kommunen ang seniorboendet på Lingvallen.

Strand-och Bryggruppen:

Trappan till bryggan kom på plats den 9/5, kommunen har fyllt i det material som havet spolade ut vid bryggfästet. Sopkärlen kommer ej att bytas ut vid Svens Jons Udde. Nya skyltar är beställda och grill med galler är på gång. Ett nytt bord kommer att göras av strand och brygg gruppen.
Ev kommer nya Picknickbord att bli tillgängliga via sponsring.

Trafikgruppen:

Trafikverket har ej åtgärdat något när det gäller skyltning etc på väg 1710, men inspektion på plats har genomförts.

Övriga frågor:

Ekonomisk rapport: se bilaga 3

Hamnposten: Utdelning av Hamnposten i område nr 1 tar Carin Olsson hand om framöver. Nästa nummer snart klart för tryckning.

G:a Hamnens dag: Anna Stina har gjort en checklista för denna dag som skickas ut till styrelsen. Torgny gör klart en skiss över området som skickas till Jonna, Toiny och Anna Stina.

Förslag till yttrande gällande Grönstrukturplan: Anna Stina har skrivit ett förslag till yttrande, kommentarer till förslaget gäller bla FBU-lägret, styrelsen vill att detta ska höjas till klass 1. Styrelsen godkänner förslaget till yttrande.

Utkast till förslag till yttrande till ÖP 2035: förslaget skickas ut till styrelsen som godkänner det mailledes.

Upplägg för stormötet den 19/5: Power Point kommer att användas.

 

 

 

Vid protokollet                      Justeras

 

 

Karin Dacke Thall                                        Toiny Böös

 

Bilaga 1

 

Möte Natur-Miljögruppen 2 maj 2016

 

Torgny Bergström

Tore Rosengren

Mats Gustafsson

Anna-Stina Arnrup

 

 

 1. Uppföljning av anteckningarna från rundvandringen Sven Jons Udde-Gamla Hamnen med Hanna Hanzén och Erika Lennartsson.

Anna-Stina skriver och påtalar det som är kvar att åtgärda plus belysningsstolpen som inte är lagad och räddningsbojen vid gamla hamnen där kroken och stegen är trasiga.

 

 1. Strandstädning. Tore och några flera håller undan skräpet så bra att vi knappast behöver någon strandstädning

 

 1. Slåttern planeras till 1 augusti och räfsning till 11 augusti

I samband med räfsningen inbjuds till en ny runda för att kolla växtligheten och vad som behöver åtgärdas till nästa år.

 

 1. Tore håller undan med gräsklippningen undan för undan så att det är fint till Gamla Hamnens dag

 

 

Nedskrivet av Anna-Stina

 

 

Bilaga 2

 

 

Protokollsanteckningar förda vid möte med Pomonagruppen,

Skeldervikens byalag, måndagen 25 april 2016 kl 18.30 – 21, hos Toiny Böös, Apelvägen 2

Närvarande: Toiny Böös, Lennart Eriksson, Mats Holm, Arne Persson samt Tore Bernstrup

 • 1 Välkomna

Toiny Böös hälsar oss välkomna till sitt hem och meddelar att Leif Svensson meddelat återbud samma dag. Att Kjell och Karin hade förhinder visste vi sedan tidigare.

 • 2 Granhäcken

Toiny väcker frågan om att ersätta de alltmer risiga resterna av granhäcken vid gravkullen mot en rad lövträd. Vi enas om att en ny granhäck inte är önskvärd utan stöder Toinys förslag.

 • 3 Pomonaskylten

Arne påpekar att den smidda Pomona-skylten vid Apelvägen behöver målas om. Han åtar sig att utföra ommålningen i rött och gult. Vi instämmer och tycker att äpplet bör vara tvåfärgat men Pomona-texten enfärgad (röd sa vi nog, men Tores fru Karin tyckte att texten syns bättre i en ljus färg, speciellt när det är lite mulet och skymmer, och hon har nog rätt tror Tore).

 • 4 Asfaltering

Gatorna i Skånebyn kommer att få ett nytt asfaltlager i sommar, sedan ca 3,5 cm av den gamla asfalten slipats bort. Arbetet kommer att utföras av Sydbeläggningar, som även erbjudit asfaltering av garageuppfarter på fastighetsägarnas bekostnad, till ett pris av 322 kr/m2 inkl moms.

 • 5 Bron över Lillån

Enligt uppgift skall gång- och cykelbron ersättas med en ny under innevarande år. Vi frågar oss när och hur länge broförbindelsen kommer att vara avstängd. Hur skall skolbarnen kunna ta sig från Pomona till Errarps skola under byggtiden? Toiny kontaktar rektorn i frågan.

 • 6 Pomona förr i tiden

Lennart har skrivit en intressant och välformulerad artikel angående Pomona, Luntertun och området kring Ryna bro och dess historia från stenåldern fram till sommaren 1557

Artikeln får vårt fulla gillande och överlämnas till Hamnposten för publicering. (Vi ser med spänning fram mot fortsättningen från 1558 och 400 år framåt.)

 • 6 Tack för idag

Kvällens värd tackas för gästfrihet, kaffe och rikligt med goda bakverk.

Nästa träff med gruppen blir hos Mats framåt hösten

Antecknat av

Tore Bernstrup

 

Bilaga 3

 

På kontot         2016-01-01       183 927 kr

In                           41 173 kr

Ut                        -14 968 kr

På kontot         2016-05-16       210 132 kr

Resultat              26 205 kr

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.