Yearly Archives: 2009

Styrelsemöte nr 8 2009

Styrelsemöte nr 8 i Skeldervikens Byalag 2009-09-30. 2 bilagor.   Närvarande: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Ulla Lind, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Kjell-Erik Olsson, Johan Flodmark, Lars Flodmark.   Ordföranden hälsade oss välkomna. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Möte kommer att hållas med Pomonas huvudkontaktombud, två st, den […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Möte med Pomonagruppen

Minnesanteckningar Fört vid möte med Pomonagruppen, 2009.09.23 i SIF:s klubblokal.   Närvarande: Ola Rosén, ordf. Astrakanv.16.  Anna Maj Kamf, Persikov.4b                                Gerd & Lars Hallbäck, Päronv.25, Leif Svensson, Pomonav.8                                Arne Persson, Astrakanv.11, Tore Bernstrup, Astrakanv.13.                                Åke Möller, Päronv.15. Ann-Britt Arvidsson, Apelv.26.                                Mats Holm, Apelv.20. Karl-Magnus Lundgren, Apelv.32.                              […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Gamla hamnen och Hunnabadet

Miljö o Natur-gruppen arbetar för fullt med tankar kring hur gamla hamnen och Hunnabadet kan snyggas upp och bli tillgängligare för alla som sätter värde på platsens natur och historia. Läs minnesantekningara om vad man hittills kommit fram till! Nästa möte med gruppen, som alla är välkomna till, är den 7 oktober i SIF:s klubbhus kl. […]

Kategori: Artiklar | 1 Kommentar