Styrelsemöte nr 8 2007

Protokoll nr 8 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2007-11-08

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Britt Bengtsson, Kerstin Paulsson, Ulla Lind, Lars Johnsson, Torgny Bergström,
Övriga närvarande: Bertil Sjölin

1. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

2. Till sekreterare valdes Torgny Bergström

3. Gruppernas redovisning:
Seniorgruppen
har utsett Ulla Lind till vice gruppledare. Gruppen kämpar för att vi skall få behålla distriktsköterskemottagningen i Skälderviken. Evy har talat först med Henrik Hammar och sen Marie Ljung och enligt dem skall mottagningen vara kvar.
Strand och brygga. Ingen representant närvarande.
Historiegruppen. Har förhoppningen att kunna ordna en rundvandring i de äldre delarna av Skälderviken. Samlar nu in fakta om hus och platser till ett häfte.
Miljö och natur. Inget att rapportera.
Grannsamverkan. Grannsamverkan i Ängelholm hade informationsmöte på stadshuset den 29/10. Från Skälderviken deltog ca 10 personer.
Släktforskningsgruppen Fortsätter att dokumentera de äldsta husen i Skälderviken.
Fotogruppen Almanacka är tryckt och kommer att delas ut i slutet av november.
Tennisgruppen. Ingen representant närvarande.
Trafikgruppen har fått gehör för sin önskan att se över parkeringsplatsen utmed järnvägen nedanför Hoppet. Bl.a. inte höja upp parkeringen i gatuplan och lite fler platser.

4. Övriga frågor.

1. Knutsfirande.
Johanna har inte hittat några som vill hjälpa till att tillsammans med kyrkan ordna firandet. Kerstin Paulsson tar på sig att med hjälp av bl.a. Johanna och historiegruppen samordna så att det blir ett firande på torget som för några år sen. Det blir den 19 januari.
2. Stormötet 21 november.

Historiegruppen tar på sig att brygga och servera kaffe, Karin Rönnertz bakar. Thomas ordnar muggar m.m.
4. Byalag och intresseföreningar samarbete med kommunen.
Lene Hansson har nu skrivit till alla föreningar i kommunen och frågat om man vill ha mer organiserat sammarbete med tekniska kontoret. På det svarar Skäldervikens byalag ja.
5. Hanmposten planeras att delas ut i början på januari. Manusstopp 6/12. Vi tar tacksamt emot bidrag.
6. Järnvägen. Vi har fått gehör för en hel del av våra synpunkter, men känner det som segt att  hela tiden behöva bevaka och påminna. Vi fick ju till en parkerinsplats för cyklar vid nergången till Hunnabaden, den vill vi ha tillbaks. Vi vill också att staketen utmed järnvägen skall stå så nära spåren som möjligt så att de går att hålla snygga för det som är innanför staketen sköts av banverket (alltså inte).
7. Enkät från ”Hela Sverige skall leva” Britt fyller i den.

8. Mötet avslutades av ordföranden.

Nästa styrelsemöte den 6 december

Vid protokollet Torgny Bergström
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.