Yearly Archives: 2012

Styrelsemöte nr 6 2012-09-03

Styrelsemöte nr 6 i  Skeldervikens  Byalag  2012 – 09 – 03 i Fort Anna. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Sven- Olof Hoffert, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Bengt-Thomas Strandkvist, Tore Bernstrup, Lars Flodmark. Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Mats Holm deltar i kväll […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Ditt namn på en bräda

Nu har du möjlighet att bidra till Sven Jons brygga med en bryggbräda.  Du får ditt namn ingraverat på en av bryggans brädor. 1000 kr per bräda. Sätt in 1000 kr på bankgiro 878-8432. Skriv i meddelande fältet vad du vill att det skall stå på brädan och skriv avsändare. Vill du prata med med någon om saken […]

Kategori: Artiklar | Kommentera

Från Handikappföreningarnas samarbetsråd om Sven Jons brygga

Till Kommunstyrelsen i Ängelholm. För kännedom till Skeldervikens Byalag Ärende Badbryggan vid Sven Jons Udde. Hur ser det ut med tillgängligheten i Ängelholm, en del är gjort men långt ifrån så att det fungerar för alla som har någon form av funktionsnedsättning. Under sommaren har vi fått ta del av reportage i våra lokala medier […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera