Från Handikappföreningarnas samarbetsråd om Sven Jons brygga

Till Kommunstyrelsen i Ängelholm.

För kännedom till Skeldervikens Byalag

Ärende Badbryggan vid Sven Jons Udde.

Hur ser det ut med tillgängligheten i Ängelholm, en del är gjort men långt ifrån så att det fungerar för alla som har någon form av funktionsnedsättning.

Under sommaren har vi fått ta del av reportage i våra lokala medier om personer som inte har möjlighet att ta sig ner till våra fina stränder och badplatser på grund av otillgänglighet.

Det finns en handikappanpassad badbrygga vid Klitterhus men varför skall de som har en funktionsnedsättning inte ha möjlighet att välja var man vill bada? Bor man tex i Skälderviken eller annan del av kommunen varför skall man då vara tvungen att åka till Klitterhus för att kunna ta sig ett dopp, smutsa ner miljön med att vara tvingad åka bil till Ängelholm för att ha möjlighet att bada i havet.

Bryggan på Sven Jons udde i Skälderviken skall repareras. Handikapprörelsen i Ängelholm kräver att denna brygga i samband med det blir handikappanpassad med tillgänglighet för funktionshindrade så långt som det är möjligt med tanke på de förutsättningar det finns. Bryggan hanteras av Skeldervikens byalag, en ideell förening, som har små ekonomiska förutsättningar. Det krävs således att kommunen bidrar till de extra kostnader en tillgänglighetsanpassning medför.

Vi kräver samtidigt att en anpassning sker efterhand som nya badbryggor byggs i kommunen, eller befintliga behöver repareras, så att dessa då blir fullt ut tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.  Till denna anpassning skall kommunen bidra.

Handikapprörelsen hoppas få uppleva Ängelholm med full tillgänglighet till badlivet för alla i kommunen.

Ängelholm 7/8 2012     Ann-Margret Andersson (enl uppdrag)

Ann-Margret Andersson

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.