Höghus i Valhallskogen?

 

(lapp i lådan till alla i Skälderviken och Pomona 2010-04-24)

Höghus i Valhallskogen?

För knappt ett år sedan kom ”Förslaget till Fördjupad översiktsplan för Barkåkra”.

I denna föreslogs ingen bebyggelse i Valhallskogen.

Man sade att Valhallskogen bör ”förbli oexploaterad och säkras som tätsortsnära natur”.

Vidare hänvisade man till att Länsstyrelsen rapport om skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och narturvård, där Valhallskogen är med

För några veckor sedan kom så utställningshandlingen ”Fördjupad översiktsplan Barkåkra”.

Utställningshandlingen visade på en kovändning när det gäller Valhallskogen:

Två områden i skogen pekas ut som utbyggnadsområden:

  • Dels i norra delen: området mellan Valhallsvägen-Barrvägen och nuvarande bebyggelse-cykelvägen till Pomona där man är beredd att tillåta bostadsbebyggelse i ca 4 våningar, totalt ca 50 bostäder.
  • Dels i skogsdungen där Bjällerödsvägen ansluter till Bjärevägen.

 1999 gjorde byalaget en enkät bland Skälderviksborna. Vi samlade in över 600 namnunderskrifter mot ytterligare bebyggelse av Valhallskogen. Denna enkät har varit ledstjärnan för Byalaget när det gäller hur vi har agerat i frågan.

 Nu är det dags att göra en ny enkät huruvida Valhallskogen skall bebyggas eller inte. Representanter för byalaget kommer därför att under de närmaste veckorna ”knacka dörr” och ge er möjlighet att vara med och tycka till.

 Vi vill påminna om att Ängelholms kommun onsdagen den 28 april kl. 18.30 håller ett informations-/samrådsmöte för allmänheten om ”Fördjupad översiktsplan för Barkåkra” i matsalen på Errarps skola. Kom och var med och påverka!

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

2 Kommentarer