Småbåtshamnen

Jan Jansson visar film och berättar om när hamnen byggdes.

Plats: Fort Anna, Bjärevägen 40
Starttid: 19:00
Datum: 2009-03-12

Kategori: Artiklar | Etikett: | Kommentera

Kallelse till Årsmöte i Skeldervikens Byalag

Den 18 februari klockan 19 i matsalen på Errarps skola

  • Vi har bjudit in Bertil Hagberg som kommer att visa flygbilder från Skåne. Vi känner honom från utställningen på stortorget i Ängelholm och boken ”Lika grant från ovan”.
  • Årsmötesförhandlingar med bl.a. val till styrelse och grupper.
  • Årsmötet skall också ta ställning till hur vi klokast skall agera för att bevara Valhallsskogen. I de två senaste numren av Hamnposten finns bakgrundsinformation inför beslutet. Har du inte kvar Hamnposten, kan du klick på Arkivet ovan. Där finns juli 2008 och januari 2009 att läsa.

Vi börjar som vanligt årsmötet med att bjuda på kaffe och bulle.

Välkomna!

Kategori: Artiklar | Etikett: | Kommentera

Till samtliga partier i Ängelholms kommunfullmäktige

Vi skriver till samtliga partier i Ängelholms kommunfullmäktige för att få reda på vad Ni tycker om att det eventuellt skall byggas mer i Valhallsskogen.

Vi vill veta vad ditt parti vill med Valhallsskogen?

Skeldervikens Byalag har vid upprepade tillfällen framfört uppfattningen att Valhallsskogen är en ovärderlig resurs som rekreations- och strövområde. Skolan, förskolorna, scouterna, idrottsföreningar, motionärer, svampplockare, ryttare, hundägare, pomonabor och skälderviksbor, alla gläds åt skogen.

Vi har alltid från politiskt håll fått veta att det inte funnits någon tanke på att ändra planbestämmelsen, alltså tillåta bebyggelse i det som i översiktsplanen nu är skogsmark.

Det var därför med stor oro vi för en tid sedan läste i tidningen att kommunens förhandlare, Lennart Engström, vid sina samtal med markägaren, tydligen utgår ifrån att det är ”tvunget” att släppa fram en del bebyggelse i skogen. Det primära intresset för ägarna till skogen är förmodligen inte att producera bostäder till skälderviksbornas fromma utan att få så stort ekonomiskt utbyte som möjligt av sitt markinnehav. Det är inget konstigt med detta men det är ett enskilt intresse som inte är kommunens uppgift att tillgodose. Kommunens uppgift måste i stället vara att tillgodose det allmänna intresset, som i detta fall är att bibehålla skogen tillgänglig för rekreation och friluftsliv.

Kommunen har ju planmonopol, så ett klart besked från Er att planen inte kommer att ändras, skulle vara välgörande. En tydlighet från partiernas sida skulle kanske också få ägarna att förstå att de inte har något att vinna på att dra ut på processen.

För att undanröja allt tvivel skulle det därför vara på sin plats om samtliga partier i Ängelholms kommunfullmäktige klart tar ställning mot en bebyggelse i Valhallsskogen. Det finns mark avsatt i översiktsplanen som ligger alldeles i närheten och som säkert fyller behovet av nya bostäder i området både för yngre och äldre.

Vi kommer att redovisa en sammanställning av svaren från Er i nästa nummer av vår tidning Hamnposten, som utkommer i juni månad.

Styrelsen för Skeldervikens byalag.
Thomas Brorsson
Ordförande

OSA

Skeldervikens Byalag
c/o Thomas Brorsson
Matrosvägen 1
262 61 Ängelholm

Kategori: Skrivelser | Kommentarer är stängt