Kategorier
Artiklar

Torget – ICA Källan

Den 21 januari var skälder-viksborna inbjudna till möte om ombyggnad av torget och utbyggnad av ICA Källan. Det blev ett givande möte med många synpunkter. Parkingengör Maria Birgander kommer tillsammans med anlitad landskapsarkitet att ta fram ett par förslag som kommer att presenteras på ett möte senare i vår. Förslagen kommer också att finnas på […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 8 2007

Protokoll nr 8 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2007-11-08 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Britt Bengtsson, Kerstin Paulsson, Ulla Lind, Lars Johnsson, Torgny Bergström, Övriga närvarande: Bertil Sjölin 1. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 2. Till sekreterare valdes Torgny Bergström 3. Gruppernas redovisning: Seniorgruppen har utsett Ulla […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 5 2007

Protokoll nr 5 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2007-05-30 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Britt Bengtsson, Torgny Bergström, Johan Flodmark, Lennart Rydberg, Lars flodmark. Adjungerad under genomgång av dubbelspårsritningarna, Lennart Björk. 1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Föregående mötes protokoll från styrelsemöte nr 4 upplästes och justerades. 3. Gruppernas redovisning.   […]