Från Tekniska kontoret, Information om utbyggnad av gång- och cykelbanor på Valhallsvägen

Till fastighetsägare längs Valhallsvägen och Danielslundsgatan
och Skeldervikens Byalad
2009-06-10

Information om utbyggnad av gång- och cykelbanor

Tekniska kontoret kommer att bygga gångbana och gång- och cykelvägar på Valhallsvägen och Danielslundsgatan. Berörda sträckor är den sydvästra sidan mellan Lövängsvägen och Åvägen och båda sidor från Åvägen/Bjärevägen, över bron och fram till busshållplatserna.

  • På den nordöstra sidan mellan Ådalsvägen och busshållplatsen byggs gångbana och mellan Ådalsvägen och Bjärevägen kombinerad gång- och cykelväg.
  • På den sydvästra sidan byggs kombinerad gång- och cykelväg mellan busshållplatsen och Åvägen.
  • På den sydvästra sidan mellan Åvägen och Lövängsvägen markeras ett 1,5 meter brett separat fält med vägmålning och pollare.

 Körbanan på bron smalnas av så att bilar inte kan mötas och hastigheten begränsas till 30km/tim över bron. Arbetet påbörjas veckan efter midsommar och utförs i etapper med avsmalning och gång- och cykelvägar över bron som första etapp.

Frågor besvaras av Jonas Henriksson, tel 0431-40 26 65 eller Kerstin Strömberg, tel 0431-872 26

Med vänlig hälsning
Kerstin Strömberg
Gatuingenjör

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.