Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2007

Protokoll nr 2 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2007-02-15 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Lennart Rydberg, Torgny Bergström, John Edholm och Johan Flodmark (f.om. Övriga frågor 6.Tennisbanan) Övriga närvarande: Karin Olsson valberedning. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Till sekreterare valdes Torgny Bergström Gruppernas redovisning: Strand och brygga. […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 4 2005

Protokoll nr 4 fört vid Skeldervikens Byalagets styrelsemöte 2005-09-01 Plats: Matsalen, Errarpsskola. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, , Britt Bengtsson, Evy Jansson, Jan Jansson, John Edholm,Sven Erik Dahlgren, Maj-Britt Barte, Lars Flodmark. 1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Protokollen från styrelsemöte tre justerades. 3. Grupperna redovisar: Grannsamverkan: Tomas meddelade att grannsamverkansgruppen på Häggvägen nu […]

Kategorier
Artiklar

Från motståndare till byggenskapen på Hotelltomten, Lotsen 15 m.fl.

Till Ängelholms kommun Kopia Skeldervikens Byalag Ärende: Synpunkter på byggnationen vid gamla Restaurang Skälderviken. Vi har genom Hamposten blivit informerde om Skeldervikens Byalags förslag för hotelltomten i en arkitekttävling. Dessutm finner vi det märkligt att man kan gå ut med en arkitekttävling innan alla fastigheter är inköpta och statsplaner fastställda. Våra synpunkter berör inte fastigheten […]