Hur vill vi ha det?

Karta - ÖP 2035 möjlig bebyggelse

Inbjudan till stormöte. Hur vill vi ha det?

Som tidigare meddelats är Översiktsplan 2035 (ÖP 2035) för Ängelholms Kommun nu ute på utställning. Kommunen har vid möten på Stadsbiblioteket den 5 och den 18 april redovisat planen för allmänheten.

Det finns möjlighet för föreningar och byalag, men även för privatpersoner, att före den 31 maj skriftligen yttra sig om planen eller delar därav.

ÖP 2035 innehåller bl.a. ett 80.000 m2 (8 ha) stort ”utvecklingsområde” i Valhallskogens norra del. Detta kommer att minska skogens yta som friluftsområde med drygt 25%.

Utvecklingsområdet är, enligt utställd karta, avsedd för bebyggelse. Skeldervikens Byalag har för avsikt att avge ett yttrande om Valhallskogen. Vi vill därför att så många som möjligt ges tillfälle att säga sin mening och därigenom kunna påverka vårt yttrandet. Styrelsen för Skeldervikens Byalag kommer därför att hålla ett

 

Stormöte torsdagen den 19 maj kl. 19.00

i ÄSSS’s klubbhus (vid hamnen för fritidsbåtar)

 

Förutom vad som sagts ovan kommer det på mötet att ges en information om hur och till vem ett privat yttrande kan avges.

Toiny Böös
Ordf. i Byalaget

Information till invånarna i Skälderviken och Pomona

2016-04-14

Utställningen av översiktsplan 2035 för Ängelholms kommun

pågår fram till 2016-05-31 det är också sista dag att lämna in synpunkter på översiktsplanen.

Det framgår av utställningen att kommunen vill öppna upp för

bebyggelse av hela Valhallskogens norra del, totalt ca 80.000m2

(drygt 25% av nu återstående skogsyta, se karta ovan).

2010 gav befolkningen i Skälderviken och Pomona ett rungade

NEJ till all bebyggelse i Valhallskogen. Den gången talade man

om att bebygga ca. 60.000 m2.

Exploatörernas vison/plan 2010 var höghus på min 4 våningar

– helst 6-8. Detta har sannolikt inte ändrats sedan dess.

Skeldervikens Byalag vill härmed informera om vad som är på

gång. Vi, i byalagets styrelse, kommer att bevaka frågan och

agera på det sätt vi finner lämpligast och välkomnar naturligvis

synpunkter från alla boende i Skälderviken och Pomona.

Ängelholms kommun höll ett första informationsmöte om över-

siktsplanen (”öppet hus”) för allmänheten tisdagen den 5 april.

 

Kommunen kommer att hålla ett andra och sista ”öppet hus” i

Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 18 april kl. 18.00-20.00.

Ett lämpligt tillfälle att göra sin röst hörd!

Toiny Böös

Ordf.

Kategori: Artiklar | 1 Kommentar

Årsmöte

Årsmöte onsdagen den 17 februari klockan 19, ÄSSS klubbhus.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och förslag till val står på dagordningen.
Läs mer!

Till årsmötet kommer Johan Brinck och berättar om Ängelholms tyranner – Från Kristian II till Robin och Lars.
ICA Källan bjuder på kaffe och bulle.         Välkomna!

Kategori: Artiklar | Kommentera

Gorm

tb2015-11-30 11-28-05

Ja, stormen Gorm var en av de grymmare på länge. Lyckligtvis har vår brygga klarat sig
förvånansvärt bra. Räcket på landsidan är lite skevt och ca 10-12 flak ligger på land.
Vattnet har varit en bra bit upp på udden under de värsta timmarna kan man se av
skräpet runt udden.
tb2015-11-30 09-47-39
Hamnplanen i småbåtshamnen stod under vatten och Via Marinatunneln blev fylld till brädden.
Det satte stopp för biltrafiken och seglingshöjden var i minsta laget för de flesta.

Kategori: Artiklar | Kommentera