Möte om Valhallsskogen

tb2016-05-19 18-53-19wSkeldervikens Byalag hade bjudit in till möte i ÄSSS klubbhus för att få svar på frågan hur skälderviks- och pomona-bor vill att Valhallsskogen skall hanteras i kommunens Översiktsplan 2035. Ca 70 personer hade kommit för att säga sin mening. Byalagets styrelse lade fram två förslag:
1 Ingen mer bebyggelse i Valhallsskogen.
2 Bebyggelse på 20 000 m2 av skogen närmast
Valhallsvägen mot skolan.
Under förutsättning:
– att en del av bebyggelsen är för äldre och
– att resten av skogen säkras som grönområde.

Förslag 1 fick en stor majoritet av rösterna. Mötets mening skall vara grunden för Skeldervikens Byalags yttrande över ÖP 2035. De närvarande uppmanades att själva också skicka in sina synpunkter till Kommunen.
Senast 31 maj.
De skall skickas till:

Ängelholms kommun, märk brevet med ”Dnr 2011/328”
Lena Åström
Östra vägen 2
26280 Ängelholm

lena.astrom@engelholm.se


Läs om förslaget att utreda ett område av valhallsskogen för bebyggelse på sidan 37 i länken nedan:
http://www.engelholm.se/Documents/Bygga%2C%20bo%20och%20milj%C3%B6/%C3%96versiktsplan/Handlingar%20per%202016/%C3%96P%202035%20Del%201%20utst%C3%A4llning%20rev%20hemsida.pdf

NST bevakade mötet, klicka på länken nedan och läs artikeln .

http://www.hd.se/2016-05-20/stort-intresse-for-mote-om-utbyggnadsplaner

Kategori: Artiklar | Kommentera

Hur vill vi ha det?

Karta - ÖP 2035 möjlig bebyggelse

Inbjudan till stormöte. Hur vill vi ha det?

Som tidigare meddelats är Översiktsplan 2035 (ÖP 2035) för Ängelholms Kommun nu ute på utställning. Kommunen har vid möten på Stadsbiblioteket den 5 och den 18 april redovisat planen för allmänheten.

Det finns möjlighet för föreningar och byalag, men även för privatpersoner, att före den 31 maj skriftligen yttra sig om planen eller delar därav.

ÖP 2035 innehåller bl.a. ett 80.000 m2 (8 ha) stort ”utvecklingsområde” i Valhallskogens norra del. Detta kommer att minska skogens yta som friluftsområde med drygt 25%.

Utvecklingsområdet är, enligt utställd karta, avsedd för bebyggelse. Skeldervikens Byalag har för avsikt att avge ett yttrande om Valhallskogen. Vi vill därför att så många som möjligt ges tillfälle att säga sin mening och därigenom kunna påverka vårt yttrandet. Styrelsen för Skeldervikens Byalag kommer därför att hålla ett

 

Stormöte torsdagen den 19 maj kl. 19.00

i ÄSSS’s klubbhus (vid hamnen för fritidsbåtar)

 

Förutom vad som sagts ovan kommer det på mötet att ges en information om hur och till vem ett privat yttrande kan avges.

Toiny Böös
Ordf. i Byalaget

Information till invånarna i Skälderviken och Pomona

2016-04-14

Utställningen av översiktsplan 2035 för Ängelholms kommun

pågår fram till 2016-05-31 det är också sista dag att lämna in synpunkter på översiktsplanen.

Det framgår av utställningen att kommunen vill öppna upp för

bebyggelse av hela Valhallskogens norra del, totalt ca 80.000m2

(drygt 25% av nu återstående skogsyta, se karta ovan).

2010 gav befolkningen i Skälderviken och Pomona ett rungade

NEJ till all bebyggelse i Valhallskogen. Den gången talade man

om att bebygga ca. 60.000 m2.

Exploatörernas vison/plan 2010 var höghus på min 4 våningar

– helst 6-8. Detta har sannolikt inte ändrats sedan dess.

Skeldervikens Byalag vill härmed informera om vad som är på

gång. Vi, i byalagets styrelse, kommer att bevaka frågan och

agera på det sätt vi finner lämpligast och välkomnar naturligvis

synpunkter från alla boende i Skälderviken och Pomona.

Ängelholms kommun höll ett första informationsmöte om över-

siktsplanen (”öppet hus”) för allmänheten tisdagen den 5 april.

 

Kommunen kommer att hålla ett andra och sista ”öppet hus” i

Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 18 april kl. 18.00-20.00.

Ett lämpligt tillfälle att göra sin röst hörd!

Toiny Böös

Ordf.

Kategori: Artiklar | 1 Kommentar

Årsmöte

Årsmöte onsdagen den 17 februari klockan 19, ÄSSS klubbhus.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och förslag till val står på dagordningen.
Läs mer!

Till årsmötet kommer Johan Brinck och berättar om Ängelholms tyranner – Från Kristian II till Robin och Lars.
ICA Källan bjuder på kaffe och bulle.         Välkomna!

Kategori: Artiklar | Kommentera