Yearly Archives: 2014

Styrelsemöte nr 11 2014-12-17

Styrelsemöte nr 11 Skeldervikens Byalag 2014-12-17 i Byastugan. Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Sven-Olof Hoffert, Kjell-Erik Olsson, Lars Flodmark, Mats Holm, Rolf Malmström, Karin Dacke Thall, Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Anna Stina Arnrup, Kristin Johansson, Kent Johansson Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 10 2014-12-03

Styrelsemöte nr 10 2014-12-03 Styrelsemöte nr 10  Skeldervikens Byalag 2014-1203 i Byastugan. Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Sven-Olof Hoffert, Kjell-Erik Olsson, Lars Flodmark, Mats Holm, Rolf Malmström, Kent Johansson, Karin Dacke Thall, Tore Bernstrup Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.   Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.   Gruppernas redovisning   Byastugan: Gräset är […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Till Miljönämnden om tågbuller

Ängelholms Kommun Miljönämnden 262 80 Ängelholm Skälderviken 2014-11-10 Hej! Styrelsen i Skeldervikens Byalag diskuterade, vid ordinarie styrelsemöte den 5 november 2014, artikeln i NST om ”Nya bullerkrav på tågtrafiken”. (Maria Berkmo, NST i september 2014 ) Trafikverket försöker nu tydligen försöka komma ifrån sina åtagande ang. bullerkraven. Vi är av den uppfattningen att de löften […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera