Till Miljönämnden om tågbuller

Ängelholms Kommun
Miljönämnden

262 80 Ängelholm

Skälderviken 2014-11-10

Hej!

Styrelsen i Skeldervikens Byalag diskuterade, vid ordinarie styrelsemöte den 5 november 2014, artikeln i NST om ”Nya bullerkrav på tågtrafiken”. (Maria Berkmo, NST i september 2014 )

Trafikverket försöker nu tydligen försöka komma ifrån sina åtagande ang. bullerkraven.

Vi är av den uppfattningen att de löften som gavs från Ängelholms Kommun och från Trafikverket om bullergränser mm, då man beslutade om dubbelspår genom Skälderviken, gäller och skall innehållas både inom och utomhus. Vi är oroliga för att de ansvariga inom Kommunen skall ”tumma” på reglerna och tillåta högre värden. Eftersom, enligt artikeln, det är godstågen som orsakar de största problemen kan man ju tänka sig att dessa inte skall köras genom Skälderviken. Detta skulle avsevärt minska problemen utan att nya bullerskärmar behövs.

Vår förhoppning är att svaret från Er skall lugna oss och att ni inte låter ev. överklaganden från Trafikverket rubba Er.

 

Med vänlig hälsning
för styrelsen i Skeldervikens Byalag

Toiny Böös
Ordf.

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.