Yearly Archives: 2011

Styrelsemöte nr 9 2011-11-21

Styrelsemöte nr 9 i  Skeldervikens  Byalag  2011- 11-21 kl 1830-2000 i Fort Anna. Två bilagor. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Mats Holm, Toiny Böös, Sven Olof Hoffert, Rolf Malmström, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokollen från de två föregående mötena justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Alla […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 8 2011-10-24

Styrelsemöte nr 8 i  Skeldervikens  Byalag  2011- 10-24 kl 1830- 2000 i Fort Anna. Två bilagor. Närvarande: Toiny Böös Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Rolf Malmström, Mats Holm, Lars Stavehaug, Kerstin Paulsson, Lars Flodmark. Som ordförande tjänstgjorde i dag Toiny. Han hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll. Justering sköts upp till nästa styrelsemöte […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Höst

Bryggan på Sven Jons udde är upptagen och badande hänvisas till Klitterbryggan. Bryggruppen jobbar för fullt för att få en ny brygga till nästa säsong. Natur och Miljögruppen gjorde sin traditionella svamputflykt den 13 september. Vi hittade många trattkantareller i år. Det var riktigt blött på sina ställen och Inger Malmström passade på att gå […]

Kategori: Artiklar | Kommentera