Styrelsemöte nr 9 2011-11-21

Styrelsemöte nr 9 i  Skeldervikens  Byalag  2011- 11-21 kl 1830-2000 i Fort Anna. Två bilagor.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Mats Holm, Toiny Böös,

Sven Olof Hoffert, Rolf Malmström, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Protokollen från de två föregående mötena justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Alla byalagets medlemsfamiljer kommer att erbjudas snabb varning om allvarliga händelser och hot genom e-postmeddelanden. Information om detta kommer att införas i Hamnposten och den som anmäler sin e-postadress får vara med. På Persikovägen har det varit inbrott och där har också förekommit ”falska” larmförsäljare.

Historiegruppen. Fotoutställningen till torgets invigning den 26 nov är klar.

Natur- och miljögruppen hade inget att rapportera i dag.

Pomonagruppen. Gruppen hade möte 15 nov. Mötesprotokoll bilaga 1.

Gatubelysningen håller på att bytas ut och efter dialog med kommunen kommer Skånebyn att få behålla de gamla armaturerna medan övriga Pomona får nya med LED-lampor.

Seniorgruppen. Gruppen har haft möte. Närpolischefen medverkar vid tisdagskaféet 22 nov. Frågan om seniorboende i Skälderviken kommer på nytt att tas upp på guppens agenda.

Skogsgruppen. Gruppen har efter samråd med styrelsen beslutat att avsluta sin verksamhet. Anledningen är att syftet med verksamheten nu uppnåtts så långt som det bedöms möjligt. Gruppens medlemmar är välkomna att ingå i Natur- och Miljögruppen, eller i någon annan grupp.

Strand och Brygga. Gruppen hade möte 26 oktober hos Kenneth Andersson som presenterade ett förslag till förbättrad brygga baserad på kravet att den skulle klara de årligen förekommande stormarna i förening med högt vattenstånd. Det presenterade förslaget är en kraftig stål- och betongstomme med träöverbyggnad. Nytt möte 24 nov hos Bengt-Thomas. Försöket att få hjälp med finansieringen genom Leader Skåne Nordväst hade ingen framgång men ett förslag om projektpengar från länsstyrelsen skall följas upp. Förespråkarna för en bastubyggnad på Sven Jons udde kommer att erbjudas delta i den fortsatta handläggningen av bryggprojektet.

Trafikgruppen. Toiny hade talat med Tekniska kontoret om införandet av övergångsställen i korsningen Valhallsvägen- Bjärevägen/Åvägen men det kommer inte till stånd. Däremot kommer man att flytta hastighetsgränsen 50 km/tim på Valhallsvägen till norr om korsningen. Hemställan kommer att göras hos kommunen att gång- och cykelsträckorna av Stationsvägen och Mesanvägen skall snöröjas och sandas.

Övriga frågor.

1. Invigning av torget. Lördag 26 nov enligt utsänt meddelande. Bilaga 2.

2. Knutsfesten beslöts gå av stapeln söndag 15 januari kl 1600. Kerstin leder och samordnar som vanligt.

3. Terminsavslutning 12 dec kl 1830 i Fort Anna. Anmälan om deltagande till Thomas senast 7 dec.

4. Colorama. Toiny kommer att tala med Colorama angående vårt rabattavtal.

5. Hamnposten kommer att tryckas före jul och delas ut mellan jul och nyår.

Nästa styrelsemöte 12 november kl 1830 i Fort Anna.

Vid protokollet                                                                 Justeras

Lars Flodmark                                            Thomas Brorsson

Bilaga 1

Protokollsanteckningar förda vid möte med Pomonagruppen i Skeldervikens byalag, 2011-11-15 kl 14 00 – 15 30

Närvarande: Arne Persson, Toiny Böös, Mats Holm, Leif Svensson, Anna-Maj Kamf, Kjell Sunesson och Tore Bernstrup.
§ 1      Välkomna

Tore Bernstrup hälsade särskilt den nye medlemmen Kjell Sunesson välkommen i gruppen, varefter gruppmedlemmarna presenterade sig kortfattat.

§ 2      Inbrott på Persikovägen

Kjell kunde berätta, att två inbrott nyligen skett på Persikovägen, det senaste i lördags den12 nov någon gång på em-kvällen. Mats Holm åtog sig att sprida information vidare till kontaktpersonerna inom Grannsamverkansgruppen.

§  3      Brev om snöproblem

Tony Böös redogjorde för ett brev från en boende vid Päronvägen, vari påtalades problem med de snövallar som uppstår kring parkerade bilar vid kommunens snöröjning.

Vi konstaterade, att vi inte har befogenhet att agera i frågan. Tony tar denna med sig vid kommande kontakt med Tekniska kontoret.

§ 4     GC-väg Persikovägen, etapp 2

Tony visade kommunens ritning över planerad utbyggnad av gång-/ cykelvägen från hållplatsen vid Körsbärsvägen norrut. Vid det gamla hållplatsläget planeras en ytterligare timglasavsmalning samt en GC-vägsanslutning ner mot Apelvägen.

§ 5      Ny bro över Kägleån

Toiny har vidare erfarit från Tekniska förvaltningen, att GC-bron över Kägleån är uttjänt och snart kommer att bytas ut mot en stabilare och bredare (för att snörojningfordon skall få plats). Tidpunkt för byte, troligen till sommaren(?).

§ 6      Kungshögen

Susann Toft på Kultur- och fritidsförvaltningen har meddelat att Länsstyrelsen beviljat bidrag med 50 000 kr till våren för röjning av buskar och sly på Kungshögen samt en/ två ytterligare gravhögar i omgivningen. Kungshögen vid Pomona lär vara den största ättehögen på Bjärehalvön.

§ 7      Tack och adjö

Tore riktade ett särskilt tack till Toiny som bjudit på nylagat kaffe och hembakat wienerbröd och välvilligt upplåtit sitt hem för dagens möte. Arne tog på sig ansvaret att husera vårt nästa möte.

Antecknat av

Tore Bernstrup


Bilaga 2

Julbasar med invigning av torget i Skälderviken!

Lördagen den 26 november kl. 13.00!


Det blir musik och härlig julstämning!

Tekniska nämndens ordförande Christer Örning inviger torget och så tänder vi Byalagets gran.

Scouterna säljer härlig grillad korv och lotter i sin jultombola!

Och alla barn! Tomten finns i tomtegrottan!

Det finns kransar och pynt att köpa.

I församlingshemmet serveras kaffe med dopp för 20:-! Passa på och titta på Byalagets bilder från torget i gamla tider samt scouternas bildspel.

ICA Källan bjuder på glögg och pepparkakor!

Köp lotter av SIF och vinn ”himmabagat”!

Keramikerna Pyttan Åberg och Kristin Jacobsson säljer egentillverkade bruksföremål!

Varför inte gå en tipsrunda (den är inte lång) och vinn fina priser från ICA Källan!

Och så blir det kanske någon överraskning?

Vi som fixat detta är:

Skeldervikens Byalag – Barkåkra Scoutkår – St. Botulfs Scouterna – ICA Källan – Skäldervikens IF – Barkåkra Församling – Barkåkra Gymnastikförening – Lingvallen – Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB – Ängelholms Kommun

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.