Yearly Archives: 2010

Till byggnadsnämnden, utställningsyttrande Förskola i Valhallsskogen

Utställningsyttrande angående Detaljplan för del av fastigheten Skälderviken 175:118, förskola, Ängelholms kommun   Skeldervikens byalag  beklagar, att byggnadsnämnden helt bortsett från de massiva protesterna mot samrådsförslaget från berörda fastighetsägare inkl Valhallskonsortiet och från byalaget. Vi noterar, att även länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande betonat, att Valhallskogen har ett stort värde för det rörliga och tätortsnära friluftslivet […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Ombyggnad av torget i Skälderviken

Vissa ändrningar är gjorda sedan ICA-Källan avstod från parkeringarna närmast affären. Torsdagen den 7 oktober klockan 16.30-18.00 finns representanter från kommunens stadsarkitektkontor och parkförvaltningen på Skäldervikens torg för att informera om det nya förslaget. Ta tillfället i akt att få en prarstund om vårt torg.

Kategori: Artiklar | Kommentera

Styrelsemöte nr 9 2010

Styrelsemöte nr 9 i  Skeldervikens  Byalag  2010-09-30. Fort Anna. En bilaga.   Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Evy Jansson, Jan Jansson, Mats Holm, Toiny Böös, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Mats kommer att skriva en artikel om grannsamverkan till nästa utgåva […]

Kategori: Protokoll | Kommentera