Yearly Archives: 2010

God Jul

Julgranen är på plats på torget. Ombyggnaden av torget kom inte igång under hösten så granen står på sin gamla plats (för sista gången?). VÅGEN FÖRSÄKRINGDBYRÅ, HASSE NILSSON TRANSPORT och HYR IN har sponsrat vår gran. Finns det fler företag som vill hjälpa till så kan de höra av sig till kassören, Torgny tel. 200 88, […]

Kategori: Artiklar | Kommentera

Styrelsemöte nr 11 2010

Styrelsemöte nr 11 i  Skeldervikens  Byalag  2010-11-25. SIF:s klubbhus.   Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Toiny Böös, Ola Rosén, Mats Holm, Torbjörn Lindqvist, Kerstin Paulsson, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Inget att rapportera. Historiegruppen. Inet att rapportera. Natur- och miljögruppen.Inget att rapportera. Pomonagruppen […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 10 2010

Styrelsemöte nr 10 i  Skeldervikens  Byalag  2010-10-28. SIF:s klubbhus.   Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Evy Jansson, Jan Jansson, Ola Rosén, Ulla Lind, Lars Stavehaug, Torbjörn Lindqvist, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Ingen representant närvarande. Historiegruppen kommer att ha en utställning […]

Kategori: Protokoll | Kommentera