Yearly Archives: 2002

Styrelsemöte nr 9 2002

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2002-10-14 Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg Förhindrade: Lars Flodmark, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson, Evy Jansson, Jan Jansson, John Edholm, Lotte Lamberth. 1. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade alla välkomna till mötet. Mötet godkände Byalagets protokoll från styrelsemötet den 2 september 2002. 2. Gruppernas redovisning: Seniorgruppen: —ingen representant närvarande. […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Till Kommunstyrelsen om GC-väg fram till Barkåkra kyrka

Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 Ängelholm Skälderviken 2002-09-03 Angående GC-väg fram till Barkåkra Kyrka. Det framkom vid gårdagens styrelsemöte med Skeldervikens Byalag att ett flertal i byn har framfört önskemål om att gc vägen som går förbi F-10 förlängs fram till Barkåkra Kyrka. Många äldre vill gärna kunna gå eller cykla ut till kyrkogården för […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Styrelsemöte nr 8 2002

Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2002-09-02  Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Lotte Lamberth, Lars Flodmark, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson, John Edholm Före mötet informerade banverkets arbetschef Tore Lundström byalagets styrelse om de planer och konstruktioner som finnes för etapp 2 av utbyggnaden av dubbelspåret, sträckan från Lingvallen till Ängelholms bangård. Om […]

Kategori: Protokoll | Kommentera