Author Archives: Torgny Bergström

Vad vill du med Valhallsskogen

Nu i de första dagarna i oktober lägger vi en lapp i alla brevlådor i Skälderviken, Pomona och Luntertun med frågan ”Vad vill du med Valhallsskogen”. Ditt svar lägger du i Byalagets brevlåda på anslagstavlan vid ICA Källan senast 14 oktober. Ju fler som svarar desto bättre underlag för vårt agerande. Läs eller ladda ner […]

Kategori: Valhallsskogen | 2 Kommentarer

Planprocessen i Valhallsskogen har satt igång

Till alla i Skälderviken, Pomona och Luntertun! Som ni säkert sett i lokaltidningen, så har Valhallskonsortiet, genom byggföretaget Midroc, inlämnat en ansökan till kommunen om byggande av bostäder i utredningsområdet i Valhallsskogen. Byggnaderna inrymmes i utredningsområdets area. Utredningsområdet ger möjlighet för framtida bebyggelse och beslut togs i kommunfullmäktige, 2017-08-28 i Översiktsplan 2035. Det mandat styrelsen […]

Kategori: Valhallsskogen | 2 Kommentarer

Valhallsskogen

Nu är processen igång. En plan för att bygga i norra delen av skogen, mittemot Errarsskola, ska tas fram.Allt vi tar reda på kommer att läggas ut under Valhallsskogen till höger i bild under Kategorier.

Kategori: Artiklar | 2 Kommentarer