Author Archives: Torgny Bergström

Sven Jons brygga 2024

Skeldervikens Byalag bygde bryggan 2013 med hjälp av Ängelholms kommun, sponsorer och inte minst av alla entusiaster som fick en planka graverad som tack. Bryggan sköts och underhålls helt av Skeldervikens Byalag. Vi har kostnader för material, allt arbete är ideéllt.Kostnader i år: En förlängning av räcket längst ut på bryggan. Nya bänkar efter att […]

Kategori: Artiklar | Kommentarer är stängt

Oroliga bybor – vad händer i Valhallsskogen?

Oroliga bybor – vad händer i Valhallsskogen? Många bybor har hört av sig till Byalaget om varför det avverkas i Valhallsskogen. Byalaget skickar dessa vidare till Valhallskonsortiet. Tanken var att göra en glesning av en del av skogen. Fastighetsägare som har fastigheter nära skogen har hört av sig till Valhallskonsortiet om en oro för att […]

Kategori: Valhallsskogen | Kommentarer är stängt

Styrelsemöte 2024−04-09 nr 3

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 3 2024−04-09 Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Torgny Bergström, Boel Areskoug Bengtsson, Elisabeth Sandblom, Mats Holm och Inga-Lill Charlesson. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Information från de olika grupperna Aktivitetsgruppen:Gruppen har haft digitalt möte där planeringen har handlat om Påskreiset. […]

Kategori: Protokoll | Kommentarer är stängt