Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte 2022-09-06 nr 5

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte 2022-09-06 nr 5 Närvarande: Jonna Karlsson, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Carin Olsson, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Bengtsson och Mats Holm. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.  Information: Aktivitetsgruppen: Gruppen har haft ett möte och planerat för höstens aktiviteter. Spökvandring, Skälderviken lyser […]

Kategorier
Artiklar

Gamla Hamnens dag

Gamla Hamnens dag Lördagen 2 juli 2022 kl. 11 till 15 Många aktiviteter för alla åldrar. Se hela programmet

Kategorier
Artiklar

Naturområde, inventering och skötselplan

I Hamnposten juni 2022 berättar Parkingenjör Annica Jörgensen om den nya Artinventeringen och skötselplanen för området mellan Lägervägens slut och Lingvallen. Här nedan följer all text från Hamnposten i ämnet. Här är länken till Artinventering och skötselplan. I Ängelholms kommun har vi många fina naturområden med stora biologiska och rekreativa värden. Öppna och tillgängliga för […]