Author Archives: Torgny Bergström

Styrelsemöte 2024-01-16 nr 1

Skeldervikens ByalagStyrelsemöte 2024-01-16 nr 1 Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Boel Areskoug Bengtsson, Elisabeth Sandblom och Inga-Lill Charlesson. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Information från de olika grupperna Aktivitetsgruppen:Tankar framöver är ev. en After Work på Kapten Kajs och ev. […]

Kategori: Protokoll | Kommentarer är stängt

Årsmöte 2024

Årsmöte söndag 11 februari kl. 14 ÄSSS klubbhus. Styrelsen föreslår en stadgeändring. Sedan de nuvarande stadgarna antogs 2006 har Byalagets tillgångar ökat. Det gäller Byastugan, Sven Jons brygg och kapital. Om Byalaget upplöses (vilket förhoppningsvis aldrig kommer att se) ska det stå i stadgarna hur tillgångarna ska hanteras. ”Föreningens tillgångar ska överlåtas till kommunen och/eller […]

Kategori: Artiklar | Kommentarer är stängt

Styrelsemöte 2023-12-05 nr 6

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte 2023-12-05 nr 6 Digitalt styrelsemöte. Information från de olika grupperna Aktivitetsgruppen: Bryggruppen:Stora badstegen ligger på land sedan en tid tillbaka.Bryggan har klarat höstens stormar utan några haverier.Gruppen har lagt en beställning på komplettering av räckverket vid stora badstegen enligt önskemål. Byastugan:Inget att rapportera från Byastugan.Grannsamverkan:Efter två månader helt utan bostadsinbrott i kommunen […]

Kategori: Protokoll | Kommentarer är stängt