Yearly Archives: 2008

Styrelsemöte nr 1 2008

Styrelsemöte nr 1 Skeldervikens Byalag 2008-01-10 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Britt Bengtsson , Jan Jansson, Evy Jansson, Lars Johnsson, Torgny Bergström, Thomas Brorsson, Lars flodmark, John Edholm, Karin Olsson första delen av mötet. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. Föregående styrelsemötes protokoll justerades. Gruppernas redovisning. Verksamheten hade gått på sparlåga sedan förra styrelsemötet och […]

Kategori: Protokoll | Kommentera