Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 4 2005

Protokoll nr 4 fört vid Skeldervikens Byalagets styrelsemöte 2005-09-01 Plats: Matsalen, Errarpsskola. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, , Britt Bengtsson, Evy Jansson, Jan Jansson, John Edholm,Sven Erik Dahlgren, Maj-Britt Barte, Lars Flodmark. 1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Protokollen från styrelsemöte tre justerades. 3. Grupperna redovisar: Grannsamverkan: Tomas meddelade att grannsamverkansgruppen på Häggvägen nu […]

Kategorier
Artiklar

Från motståndare till byggenskapen på Hotelltomten, Lotsen 15 m.fl.

Till Ängelholms kommun Kopia Skeldervikens Byalag Ärende: Synpunkter på byggnationen vid gamla Restaurang Skälderviken. Vi har genom Hamposten blivit informerde om Skeldervikens Byalags förslag för hotelltomten i en arkitekttävling. Dessutm finner vi det märkligt att man kan gå ut med en arkitekttävling innan alla fastigheter är inköpta och statsplaner fastställda. Våra synpunkter berör inte fastigheten […]

Kategorier
Artiklar

Till Stadsarkitektkontoret om Översiktsplanen 2002

Ängelholms kommun Stadsarkitektkontoret Östra vägen 2 262 80 Ängelholm Ängelholm 2003-04-28 Angående Översiktsplan 2002. Skeldervikens Byalag har vid två olika tillfällen inbjudit till stormöte angående Översiktsplanen 2002. Följande frågor har kommit upp och vi vill gärna att dessa beaktas vid planens slutgiltiga utformning. 1. Vi tycker att det är viktigt att planeringen av en östlig […]