Kategorier
Skrivelser

Från Tekniska nämndens arbetsutskott om Torget i Skälderviken

ÄNGELHOLMS KOMMUN                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2003-08-14 § 27 Kostnadsberäkning Torget i Skälderviken Skeldervikens Byalag har i brev framfört önskemål om upprustning av torget i Skälderviken. En grupp inom Skeldervikens Byalag har arbetat med miljön i centrala Skälderviken. Gruppen tog fram förslag där man önskade en bättre helhet mellan ICA-affären och torget, omdisponering av parkeringsplatserna, […]

Kategorier
Skrivelser

Till Parkingenjör Kenneth Larsson om Torget i Skälderviken

Parkingengör Kenneth Larsson Tekniska kontoret Ängelholms kommun Torget i Skälderviken Sammanställning av förslag och önskemål från mötet 28 nov. 2000 med byalaget och grannar 1.   Höja Torgvägen framför Torgvägen 1 och låta torget gå i plan ända fram till fastigheten Torgvägen 1. Som en lång vägbula med mjuka anslutningar till Valhallsvägen och resten av Torgvägen. […]