Samrådsmöte om detaljplan för Stenelid

Första etappen av Stenelid är nu ute för samråd. Det är området väster om Valhall park.

Vi i Skälderviken kommer att bli berörda av den kommande utbyggnaden och det är därför viktigt att vi sätter oss in i planerna och säger vad vi tycker om dem.

Samrådsmötet är på Stadsbiblioteket tisdagen den 8 januari. Alla intresserade är välkomna.

Läs mer på Kommunens hemsida om planerna för Barkåkra (Stenelid planen är längst ner).

http://www.engelholm.se/Kommun-politik/planer/Detaljplaner/Aktuella-detaljplaner/Barkakra/

 

Illustration över området Stenelid
Kategori: Artiklar | Kommentera

Vinster i Brygglotteriet

BYALAGETS BRYGGLOTTERI UNDER JULBASAREN

Första pris en badrock utföll på                 lott nr. 1
Andra pris en badhandduk utföll på          lott nr. 19
Tredje pris en bad-kasse utföll på          lott nr. 11

Priserna kan hämtas hos
Thomas Brorsson
Matrosvägen 1
Tel. 0431-20191

Kategori: Artiklar | Kommentera

Ditt namn på en bräda

Nu har du möjlighet att bidra till Sven Jons brygga med en bryggbräda.  Du får ditt namn ingraverat på en av bryggans brädor. 1000 kr per bräda.

Sätt in 1000 kr på bankgiro 878-8432. Skriv i meddelande fältet vad du vill att det skall stå på brädan och skriv avsändare.

Vill du prata med med någon om saken så kontakta:
Toiny Böös   tel. 210 12
Thomas Brorsson   tel. 201 91
Bengt-Thomas Strandqvist  tel. 159 05
Lars Flodmark  tel. 215 67
Bernt Bengtsson  tel. 070-5559607
Kenneth Andersson  tel. 133 36
Torgny Bergström   tel. 200 88

Berätta för dina vänner om möjligheten att bidra till Sven Jons brygga.

Bryggruppen

Kategori: Artiklar | Kommentera