Medlemsmöte om Sven Jons brygga

Kallelse till medlemsmöte!

Brygga eller inte vid Sven Jons Udde?

Styrelsen och Bryggruppen informerar och svarar på frågor!

Alla hälsas välkomna till
Scoutgården, Bjärevägen 40
den 27 juni kl. 19.00

OBS! Efter diskussionen skall vi fatta beslut om hur vi går vidare!

Skeldervikens Byalag
Styrelsen

Kategori: Artiklar | Kommentera

Vårstäda

Tycker du att det ser trevligt ut när vinterns skräp är bortstädat?
Bra, då är du välkommen på torsdag den 19 april kl. 18. Vi startar vid minnesmärket i Gamla hamnen och arbetar oss norrut. Vi håller med säckar, du tar ett par handskar med dig, det är allt.
Städningen har traditioner, bilden ovan är från 2003.
Alla är välkomna!

Kategori: Artiklar | Kommentera

Ny översiktsplan för Ängelholms kommun

Vi i Skeldervikens Byalag tycker det är viktigt att vara med och påverka hur vår Kommun och inte minst Skälderviken och Pomona skall ”utvecklas”.

Vi tycker därför att du som delar detta intresse skall ta chansen och säga din mening och höra vad andra tycker.
På Kommunens hemsida kan du läsa mer bl.a. var de första träffarna kommer att vara.

Läs mer  www.engelholm.se/Kommun-politik/planer/Oversiktsplaner/Ny-oversiktsplan/

”Den nya översiktsplanen ska tas fram i en öppen process och grundas på en aktiv dialog med kommunala förvaltningar, organisationer, byalag, föreningar, myndigheter och allmänhet. Denna dialog kommer att ske på olika sätt via: hemsidan, dialogrum på torget, enkäter, intervjuer och öppna möten m m. Den nya översiktsplanen kommer att tas fram genom följande arbetsprocess:

  1. Definiera Ängelholms identitet.
  2. Ta fram en framtidsbild.
  3. Arbeta fram visioner och strategier.

Det första steget i arbetsprocessen, att definiera Ängelholms identitet, kommer att genomföras i enlighet med en metod som kallas ”Cultural planning”. Den handlar om att fånga platsens själ. Det är i det skedet arbetet är i nu.”

Den 8 mars kl 18:00-20:30 i matsalen på Toftaskolan i Munka Ljungby

Den 15 mars kl 18:00-20:30 i matsalen på Strövelstorps skola i Strövelstorp

Den 22 mars kl 18:00-20:30 i matsalen på Magnarps skola i Magnarp

Den 29 mars kl 18:00-20:30 i matsalen på Nyhemsskolan i Ängelholm

Kategori: Artiklar | Kommentera