Grönstrukturplan att tycka om

Skeldervikens Byalag har fått ett mail från Ängelholms kommun:

”En samrådshandling för Ängelholms grönstrukturplan är nu färdig och vi vill gärna ha era synpunkter. Förslaget finns att hämta på: http://www.engelholm.se/Bygga-bo-miljo/Gronstrukturplan/ och det finns även i pappersformat för läsning i receptionen på stadshuset. Avsikten är att nå alla berörda och vi vill därför be er att distribuera detta.”

Grönstrutur Skv1

 

Detta är en del i den kommande översiktsplanen för Ängelholms kommun.  Trots den korta remisstiden skall vi  försöka kommentera planen utifrån vad vi tror är viktigt för oss skälderviksbor.

Så här avslutas inbjudan till samråd:

”Det går bra att kommentera såväl hela rapporten som enskilda avsnitt, områden och kartor. Skriv gärna era iakttagelser och ändringsförslag i ett mejl till mig på millan.hagstrom@engelholm.se eller per post till Millan Hagström, Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm.”

 ”Vi behöver era synpunkter senast den 19 april. Därefter kommer förslaget att bearbetas med hänsyn till inkomna synpunkter och ett slutgiltigt dokument tas fram för antagande i Kommunfullmäktige. ”

Vad tycker du?

Vill du att Byalaget skall ta del av dina synpunkter så hör av dig till Thomas Brorsson   brorsson.thomas@telia.com  tel. 0431-20 191
eller Kommentera denna artikel nedan.
Vi vill ha dina synpunkter senast den 7 april.

Kategori: Artiklar | Kommentera

Sven Jons Brygga byggs i rask takt

Gjutning av stolparna

Arbetet med bryggan går i rask takt. Arbetet började vecka 10.  Den 21 mars fylldes betong i rören som omsluter den nedslagna rälsen. Det kommer att ta några veckor till innan allt är klart.

Kategori: Artiklar | Kommentera

Bryggan Sjöboden och Årsmöte

Kontrakt är skrivet om Sven Jons Brygga

och byggandet av byalagets sjöbod i Gamla hamnen.

Läs mer i  Hamnposten februari 2013

Missa inte Årsmötet den 27 februari kl. 19
i Errarpsskola

Läs om detta också i Hamnposten februari 2013

Verksamhetsberättelsen för 2012 finns att läsa bland Protokoll

Kategori: Artiklar | Kommentera