Invigning av Sven Jons Brygga

tb2013-05-29 08-39-12w

Styrelsen i Skeldervikens byalag hälsar alla hjärtligt välkomna till invigningen av Sven Jons Brygga!
Invigningen startar kl. 15.00 nu på söndag, 2013-06-02.
Invigningstalare är Thomas Fjellner, Kultur- och Fritidsnämndens ordförande, och Thomas Brorsson, Byalagets ordförande. Därefter följer saft- och bullfest för barnen och lite godisregn. ICA-Källan sponsrar detta.  Under tiden, fram till ca 16.00 underhåller Gull Britt Rebbelstam med sommarvisor på dragspel.  Därefter tar grillningen vid. Byalaget står för grillarna och du tar själv med det du vill grilla. Förhoppningsvis kommer en del av de närvarande att passa på att ta sig ett dopp från bryggan.  Glöm inte att ta med senaste numret av Hamnposten så vi unisont kan sjunga Rolf Malmströms “Sven Jons Bryggvisa”.
Än en gång VÄLKOMNA!
Kategori: Artiklar | Kommentera

Strandstädning

Ny och fin brygga – ren och fin strand

Ja nu är bryggan snart badklar sen väntar vi på att vattentemperaturen också skall bli det.

Strandstädning

Onsdag 17 april kl 18 Samling vid Gamla Hamnen Tag gärna med trädgårdshandskar el. liknande. Sopsäckar finns på plats
Natur- och miljögruppen

Tisdagsträff

Församlingshemmet i Skälderviken den 16 april kl. 14 Affe Bengtsson talar över ämnet Trafiknytt mot bättre vetande.
Seniorgruppen

tb2013-04-12 17-02-11w

Kategori: Artiklar | Kommentera

Grönstrukturplan att tycka om

Skeldervikens Byalag har fått ett mail från Ängelholms kommun:

”En samrådshandling för Ängelholms grönstrukturplan är nu färdig och vi vill gärna ha era synpunkter. Förslaget finns att hämta på: http://www.engelholm.se/Bygga-bo-miljo/Gronstrukturplan/ och det finns även i pappersformat för läsning i receptionen på stadshuset. Avsikten är att nå alla berörda och vi vill därför be er att distribuera detta.”

Grönstrutur Skv1

 

Detta är en del i den kommande översiktsplanen för Ängelholms kommun.  Trots den korta remisstiden skall vi  försöka kommentera planen utifrån vad vi tror är viktigt för oss skälderviksbor.

Så här avslutas inbjudan till samråd:

”Det går bra att kommentera såväl hela rapporten som enskilda avsnitt, områden och kartor. Skriv gärna era iakttagelser och ändringsförslag i ett mejl till mig på millan.hagstrom@engelholm.se eller per post till Millan Hagström, Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm.”

 ”Vi behöver era synpunkter senast den 19 april. Därefter kommer förslaget att bearbetas med hänsyn till inkomna synpunkter och ett slutgiltigt dokument tas fram för antagande i Kommunfullmäktige. ”

Vad tycker du?

Vill du att Byalaget skall ta del av dina synpunkter så hör av dig till Thomas Brorsson   brorsson.thomas@telia.com  tel. 0431-20 191
eller Kommentera denna artikel nedan.
Vi vill ha dina synpunkter senast den 7 april.

Kategori: Artiklar | Kommentera