Kategorier
Valhallsskogen

Vad vill du med Valhallsskogen

Nu i de första dagarna i oktober lägger vi en lapp i alla brevlådor i Skälderviken, Pomona och Luntertun med frågan ”Vad vill du med Valhallsskogen”. Ditt svar lägger du i Byalagets brevlåda på anslagstavlan vid ICA Källan senast 14 oktober. Ju fler som svarar desto bättre underlag för vårt agerande. Läs eller ladda ner […]

Kategorier
Valhallsskogen

Planprocessen i Valhallsskogen har satt igång

Till alla i Skälderviken, Pomona och Luntertun! Som ni säkert sett i lokaltidningen, så har Valhallskonsortiet, genom byggföretaget Midroc, inlämnat en ansökan till kommunen om byggande av bostäder i utredningsområdet i Valhallsskogen. Byggnaderna inrymmes i utredningsområdets area. Utredningsområdet ger möjlighet för framtida bebyggelse och beslut togs i kommunfullmäktige, 2017-08-28 i Översiktsplan 2035. Det mandat styrelsen […]

Kategorier
Valhallsskogen

Valhallsskogen

Läget 2019-01-17 Turerna om en eventuell bostadsbebyggelse i Valhallskogen har genom åren varit många. Kommunens företrädare har ända fram till Fullmäktigesammanträdet den 28 augusti 2017 vidhållit att ingen nybyggnation skulle ske i skogen! Ett av mötets beslut blev emellertid att ett utredningsområde, för eventuell framtida bebyggelse,om ca 45 000 m2 skulle ingå i Översiktsplanen (ÖP […]