Resultatet av enkäten om Valhallsskogen

Resultatet av enkäten om Valhallsskogen

Alla som bor i Skälderviken, Pomona eller Luntertun fick en lapp i sin brevlåda med en fråga från styrelsen i Skeldervikens Byalag:

Vad vill du med Valhallsskogen?

Anledningen var att det nu påbörjats en planprocess för att utreda möjligheterna att bygga bostäder i en del av Valhallsskogen.

Det fanns två rutor att sätta X i:
1 Jag tycker det kan byggas enligt Midrocs ansökan.
2 Jag tycker inte att det ska byggas över huvud taget.

Sista dagen för inlämning var 14 oktober så det är dessa siffror som redovisas.
582 svarade på frågan genom att lägga en lapp i brevlådan under Byalagets anslagstavla vid ICA Källan eller maila ordförande Toiny Böös, toinyboos@ektv.nu

72 satte X i ruta 1 och 496 satte X i ruta 2
Det är alltså en stor majoritet, 85% som inte tycker det ska byggas i skogen.

Dessutom har 14 personer lämnat in en lapp utan att sätta X i någon ruta men haft synpunkter på att eventuell bebyggelse ska begränsas och resten av skogen säkras.

Frågan om Valhallsskogens bevarande är komplex så därför ville vi att de som hade mer att säga skrev ner det. Det gjorde hälften. Dessa synpunkter ska vi gå igenom och redovisa i nästa nummer av Hamnposten som utkommer i januari 2021.

Tack till alla som visat ett så stort engagemang och svarat på frågan.
För styrelsen i Skeldervikens Byalag
Toiny Böös

PS
Vi kommer att låta brevlådan vid Byalagets anslagstavla vid ICA Källan sitta kvar och Toiny håller sin mailbox öppen så är det något du vill påpeka för styrelsen så går det bra.
DS

Det här inlägget var publicerat i Valhallsskogen. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.