Valhallsskogen 2021-06-09

Instagram 2021-06-09
Robin Holmberg

”Blågröna Ängelholm föreslår att planarbetet för Valhallsskogen avbryts.

Hösten 2020 påbörjades arbetet med att pröva bostadsexploatering i nordvästra hörnet av Valhallsskogen i Skälderviken. Skogen ägs av ett konsortium av privatpersoner som kommit överens med Midroc om en försäljning av del av skogen.

Vi föreslår nu till kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni att planarbetet avbryts och att planerna på byggnation i skogen skrotas.

Vi anser att den föreslagna exploateringen är för omfattande och främmande för sin plats. Trots goda försök att anpassa byggnationen blir det helt enkelt för mycket på fel plats. Det finns också ett massivt motstånd från skälderviksborna mot byggnationen som vi tagit del av, bland annat i dialog med Skäldervikens byalag.”

Extra KS 2021-06-21 röstade enhälligt för att avbryta planprocessen
för Valhall 6:1.


Det här inlägget var publicerat i Valhallsskogen. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.