Kategorier
Artiklar

Julstämning i Skälderviken, i alla fall en gran på torget.

I år har Skeldervikens Byalag rest en gran på torget. Kommunens ambition att alltid på bästa sätt hushålla med våra gemensamma skattepengar innebär i år att vi i byarna själva fått stå för julgranen, om vi vill ha någon. Kommunen bidrar med ljusslinga och el, det tackar vi för. Vi tackar också de medlemmar som […]

Kategorier
Artiklar

Busstrafiken på Bjärevägen

Busstrafiken på Bjärevägen, bra eller dåligt? Vad tycker du? Under tiden Valhallsvägen är avstängd, för att slå ner stålspånt som skall ersätta den gamla betongmuren utmed järnvägen, går trafiken inne i byn. Fram till mitten på december är det tänkt. Bussarna går på Bjärevägen. Centralt och bra eller ett elände med den ökade trafiken? Vad tycker […]

Kategorier
Artiklar

Gamla hamnen och Hunnabadet

Miljö o Natur-gruppen arbetar för fullt med tankar kring hur gamla hamnen och Hunnabadet kan snyggas upp och bli tillgängligare för alla som sätter värde på platsens natur och historia. Läs minnesantekningara om vad man hittills kommit fram till! Nästa möte med gruppen, som alla är välkomna till, är den 7 oktober i SIF:s klubbhus kl. […]