Kategorier
Artiklar

Kallelse till Årsmöte

Skeldervikens Byalag Årsmöte2022-03-15 kl.19.00 ÄSSS klubbhus Dagordning och verksamhetsberättelse Dagordning Mötet öppnas. Dagordningen fastställes. Fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna. Val av ordförande för årsmötet. Val av sekreterare för årsmötet. Val av två justerare/rösträknare för årsmötet som jämte ordföranden för årsmötet skall justera årsmötesprotokollet. Verksamhetsberättelse och gruppernas redogörelse. Ekonomisk redovisning. Revisorernas rapport. Fråga om […]

Kategorier
Artiklar

Knutsfest – Inställd

Knutsfesten på torget i Skälderviken 15 januari är inställd. Vi vill inte sprida smitta bara glädjeSkeldervikens byalag

Kategorier
Artiklar

Knutsfest i Skälderviken

🌲 Knutsfest i Skälderviken 🌲 Lördagen den 15 januari dansar vi ut julen på torget i Skälderviken. Klockan 15.00 startar vi dans kring granen och kort därefter kommer tomten och hälsar på med lördagsgodis till alla barn. ICA Källan bjuder på glögg och pepparkakor. Tillsammans ser vi till att vi får en trevlig knutsfest! Varmt […]