Arkiv för kategori: Artiklar

Påskr[e]iset 2022

Kategori: Artiklar | Kommentarer är stängt

Kallelse till Årsmöte

Skeldervikens Byalag Årsmöte2022-03-15 kl.19.00 ÄSSS klubbhus Dagordning och verksamhetsberättelse Dagordning Mötet öppnas. Dagordningen fastställes. Fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna. Val av ordförande för årsmötet. Val av sekreterare för årsmötet. Val av två justerare/rösträknare för årsmötet som jämte ordföranden för årsmötet skall justera årsmötesprotokollet. Verksamhetsberättelse och gruppernas redogörelse. Ekonomisk redovisning. Revisorernas rapport. Fråga om […]

Kategori: Artiklar | Kommentarer är stängt

Knutsfest – Inställd

Knutsfesten på torget i Skälderviken 15 januariInställdVi vill inte sprida smitta bara glädjeSkeldervikens byalag

Kategori: Artiklar | Kommentarer är stängt