Yearly Archives: 2009

Insändare i NST angående Medborgarförslaget om planändring av Valhallsskogen

Medborgarförslag – skendemokrati eller begravning av medborgarnas förslag?   Man frågar sig meningen med medborgarförslag efter att ha läst Ängelholms kommunstyrelses beslut den 7 oktober 2009, § 247, angående ett förslag till förbättrat skydd av Valhallskogen som inlämnades till kommunfullmäktige i april av två närboende i Skälderviken respektive Pomona.   På Ängelholms kommuns hemsida inbjuds […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Miljö o Natur möte om Gamla hamnen o Hunnabadet

Gamla hamnen och Hunnabadet Möte med Miljö o Natur-gruppen 2009-11-04 Sif:s klubbhus Närvarande: Tore Rosengren, Kerstin Paulsson, Eva Bergström, Torgny Bergström, Thomas Brorsson, Christer Liljekvist, Dennis Tolstam, Lotta Currivan, Lars Stavehaug. Protokollet från 2009-10-07 gicks igenom. Torgny och Thomas rapporterade följande:   För närvarande finns det flera markägare i området. Det bästa vore att kommunen […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 9 2009

Styrelsemöte nr 9 i Skeldervikens Byalag 2009-10-28.   Närvarande: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Ulla Lind, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Kjell-Erik Olsson, Inga-Lill Charlesson, Tore Bernstrup, Lennart Björk, Lars Flodmark.   Ordföranden hälsade oss välkomna. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Måndag 23 november kl 1900 blir det informationsmöte […]

Kategori: Protokoll | Kommentera