Miljö o Natur möte om Gamla hamnen o Hunnabadet

Gamla hamnen och Hunnabadet

Möte med Miljö o Natur-gruppen 2009-11-04 Sif:s klubbhus

Närvarande: Tore Rosengren, Kerstin Paulsson, Eva Bergström, Torgny Bergström, Thomas Brorsson, Christer Liljekvist, Dennis Tolstam, Lotta Currivan, Lars Stavehaug.

Protokollet från 2009-10-07 gicks igenom.
Torgny och Thomas rapporterade följande:

 

 1. För närvarande finns det flera markägare i området. Det bästa vore att kommunen var ensam ägare och att området får ett starkt skydd för naturen.
  – Det finns nu ingen anledning för kommunen att försöka förvärva den mark som Föreningshamnen äger.
  När Föreningshamnen övertog området längs med piren där bryggorna ligger lär det ha skrivits in en del villkor i överlåtelsen. Vilka?
  – När järnvägsutbyggnaden är klar kommer ägandet att regleras så att Banverket bara äger marken utmed spåren.

 

 1. Torgny och Thomas kommer att träffa parkchef Maria Birgander den 8/10. De kommer då att berätta om våra planer och höra vad hon tycker.
  – Maria Birgander tycker det är bra att vi intresserar oss för området. Det är OK att vi röjer en del i buskagen. Att snygga upp platsen norr om fyrhuset låter också bra. När vi mer i detalj har bestämt vad vi tycker skall göras återkommer vi till Maria. Då gör vi också upp vad vi kan göra själv och vad kommunen ställer upp med.

 

 1. Torgny talar om för kommunen vem som äger de gamla bottengarnspålarna, så att de kan skriva till ägaren och be honom ta bort dem.
  – Maria har fått namn och adress på ägaren och kommer att skicka ett brev till honom med  krav på att ta bort pålarna.

 

 1. Torgny tar reda på vilken räddningsutrustning som skall finnas i området och vilka rutiner som finns för kontroll och underhåll av utrustningen.
  – Maria har fått reda på skicket på nuvarande utrustning med uppmaningen att se över den samma.

 

 1. Torgny tar fram bättre kartor eller bilder som gör att vi bättre kan beskriva vad vill göra.
  – Torgny har låtit skriva ut färgfoto i A3-format. Det ger en bra bild över områdets karaktär och olika naturtyper. Bilderna uppskattades av deltagarna.

 

Lotta, som läser till arkitekt, skall se på området med sina ögon och komma med idéer.

 

Majoriteten i gruppen har tidigare tyckt att biltrafik skall tillåtas till området.
Frågan diskuterades igen och vi enades om att vänta med att ta ställning tills allt är klart med järnvägs utbyggnaden, som t.ex. parkeringen vid Valhallsvägen.

 

Planket på piren: Vi föreslår kommunen att vi tar bort den delen som står på piren och lagar den delen som är vid klitterna.

 

Trätrall till stranden i norra delen av Hunnabadet: Vi förslår kommunen att de står för materialet och vi gör jobbet (skruvar ihop och lägger ut en trätrall)

 

Till nästa möte tar Torgny fram en Powerpoint-presentation som visar vad vi vill göra. Den skall sen visa på årsmötet för att alla medlemmar skall få ta del av vad i gör.

 

Nästa möte den 27 januari 2010 kl. 18.30 i Sif:s klubbhus.

 

Vid anteckningarna

Torgny Bergström

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.