Yearly Archives: 2005

Till Kommunstyrelsen om Bullerplank

Ängelholm 2005-12-07 Ängelholms Kommun Kommunstyrelsen 262 80 Ängelholm Angående bullerplank vid dubbelspåret genom Skälderviken. Vi i Skeldervikens Byalag anser att det är av största vikt att på alla sätt ta vara på den fantastiska utsikten som finns ut över Skälderviken från byn. Framförallt kanske när man kommer körande utmed Valhallsvägen. Det är ju så att […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Styrelsemöte nr 7 2005

Protokoll nr 7 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2005-12-01 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Britt Bengtsson, Evy Jansson, Jan Jansson, John Edholm, Lennart Rydberg, Lars Flodmark. 1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Föregående mötes protokoll upplästes och justerades. 3. Gruppernas redovisning. Natur och miljö: intet att rapportera Grannsamverkan: Lennart […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Till Byggnadsnämnden om ”Hotelltomten” Lotsen 15 m.fl.

Skälderviken 2005-11-14 Ängelholms kommun Byggnadsnämnden 262 80 Ängelholm ”Hotelltomten” Kv. Lotsen 15 m fl. i Skälderviken. Skeldervikens Byalag har fått ta del av Planprogrammet för rubricerade. Styrelsen fick i uppdrag av medlemmarna vid årsmötet 2005 att bevaka vissa frågor. Här kommer våra synpunkter på den del av förslaget som innefattar dessa frågor. Byalagets styrelse skall […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera