Till Kommunstyrelsen om Bullerplank

Ängelholm 2005-12-07

Ängelholms Kommun
Kommunstyrelsen
262 80 Ängelholm

Angående bullerplank vid dubbelspåret genom Skälderviken.

Vi i Skeldervikens Byalag anser att det är av största vikt att på alla sätt ta vara på den fantastiska utsikten som finns ut över Skälderviken från byn. Framförallt kanske när man kommer körande utmed Valhallsvägen. Det är ju så att till och med de boende längst ner mot järnvägen inte ville ha något bullerplank över huvud taget. (i alla fall de flesta) Man resonerar som så att det är bättre att få behålla vyn ut över havet och i stället ta olägenheten med oljudet då tågen passerar.

Nu finns det uppenbarligen ett alternativ som gör att vi dels kan få ha kvar utsikten och dessutom reducera bullret. När det gäller det anskrämliga planket som Banverket monterat nedanför Lingvallen ser vi även här en möjlighet till förbättring.
Vi har, via en artikel i tidningen ”Ny Teknik”, fått kännedom om att det finns ett alternativ till de föreslagna höga bullerplanken längs med järnvägen genom Skälderviken. Plank som är bara 1 meter högt och som halverar ljudet är precis vad som behövs!

Detta måste alla politiker och tjänstemän inom Ängelholms kommun arbeta för. Ombyggnaden till dubbelspår tar sin början redan nu vid årsskiftet så det är viktigt att agera bums. Det kan bli ett, dock ytterst litet, men i alla fall plåster på såret om Ni kan se till så att Banverket använder sig av den senaste tekniken. Dom har tidigare motsatt sig låga, spårnära bullerskydd (typ: soundtrack) med motiveringen att det är en säkerhetsrisk vid arbete på spåret. När nu en ny typ av lågt bullerskydd, som eliminerar den risken, är framtagen så är det givet att det är just på så känsliga ställen som genom Skälderviken det skall användas. Om inte Banverket är färdiga med utprovningen av det låga bullerskyddet så förutsätter vi att Ängelholms kommun kräver att hela sträckan genom Skälderviken blir till fullskaleprov så att vi som drabbas får möjlighet att säga vad vi tycker.

Skälderviksborna och säkerligen alla Ängelholmare och andra som njuter av utsikten emotser ett kraftfullt agerande i frågan från kommunens sida. Var snälla och ta tag i detta nu och vänta inte till det är för sent!

Med vänlig hälsning

Thomas Brorsson
Skeldervikens Byalag.

Bilagt: Kopia på artikeln i Ny Teknik.

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.