Till Byggnadsnämnden om ”Hotelltomten” Lotsen 15 m.fl.

Skälderviken 2005-11-14

Ängelholms kommun
Byggnadsnämnden
262 80 Ängelholm

”Hotelltomten” Kv. Lotsen 15 m fl. i Skälderviken.

Skeldervikens Byalag har fått ta del av Planprogrammet för rubricerade. Styrelsen fick i uppdrag av medlemmarna vid årsmötet 2005 att bevaka vissa frågor. Här kommer våra synpunkter på den del av förslaget som innefattar dessa frågor.

Byalagets styrelse skall arbeta för att:

1. bevara möjligheten för allmänheten att vistas på hotelltomten och få njuta av utsikten
I programhandlingen som vi fått oss tillsänd finns en allmän plats och en gångväg mellan Hotellvägen och bef. gc-väg. I tidigare handlingar har det även nämnts att det skulle omfatta mellan 1000 och 1500 kvm vilket vi tycker är alldeles utmärkt. Platsen har av hävd ansetts som ”allmän” av Skelderviksborna och med detta förslag finns det ju möjligheter för alla att även i fortsättningen få njuta av utsikten.

2. det skall bli komfortboende i Skälderviken
Lägenheterna i markplanet nordost om Hotellvägen kommer, enligt Almviken att vara anpassade till komfortboende med breda dörrar, inga trösklar o.s.v.

3. få ha kvar en tennisbana i Skälderviken
Almviken har vid ett flertal tillfällen lovat att återställa tennisbanan på Lingvallen till spelbart skick. Kajsa Wedberg är vidtalad och ställer sig positiv till detta. Platsen ligger mer skyddad för vind och möjligheterna till omklädningsrum och hygienutrymmen gör att vi tror att det blir en bra lösning.

4. ge de inbjudna till arkitekttävlingen möjligheten att visa sina förslag innan vi tar ställning till om vi tycker att det är bra eller dåligt med byggnation i grönområdet.
Den nu föreslagna bebyggelsen omfattar inte parken vilket gör att vi inte behöver ta ställning i denna fråga.

Placeringen av de långsmala husen möjliggör att man kan se havet från Hotellvägen vilket vi tycker är positivt. Det man möjligen kan invända är att det ser ut att bli identiska hus på hela sluttningen. Vi hade gärna sett att man varierat husens form och fasadbeklädnader för att få en mer varierad bebyggelse.
Sammanfattningsvis tror vi att det här kan tillföra Skälderviken ett attraktivt boende och vi hälsar ett 30 tal nya familjer välkomna till byn när husen blir färdiga.

För styrelsen i Skeldervikens Byalag
Thomas Brorsson
Ordf.

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.