Yearly Archives: 2005

Styrelsemöte nr 6 2005

Protokoll nr 6 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2005-11-09. Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström. Jan Jansson, Evy Jansson. Johan Flodmark, Lars Flodmark. Från Banverket Tore Lundström och Anders Kjellsson. 1. Ordföranden hälsade välkommen, öppnade mötet och lämnade ordet till Banverket. 2. Tore Lundström, tecknad lite bakgrund och överlämnade ordet till Anders […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 5 2005

Protokoll nr 5 fört vid Skeldervikens Byalagets styrelsemöte  2005-10-06 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, John Edholm, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, Lars Flodmark. Adjungerad för genomgång av förslag till nya stadgar Lars Stavehaug. 1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Protokollet från styrelsemöte fyra justerades. 3. Gruppernas redovisning. Miljö och Natur: Torgny berättade […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 4 2005

Protokoll nr 4 fört vid Skeldervikens Byalagets styrelsemöte 2005-09-01 Plats: Matsalen, Errarpsskola. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, , Britt Bengtsson, Evy Jansson, Jan Jansson, John Edholm,Sven Erik Dahlgren, Maj-Britt Barte, Lars Flodmark. 1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Protokollen från styrelsemöte tre justerades. 3. Grupperna redovisar: Grannsamverkan: Tomas meddelade att grannsamverkansgruppen på Häggvägen nu […]

Kategori: Protokoll | Kommentera