Yearly Archives: 2001

Styrelsemöte nr 10 2001

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-12-17Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lotte Lamberth, Torgny Bergström, Birgitta Eliasson, Torbjörn Ahl, Lars Flodmark, Lene Hansson, John Edholm Förhindrade: Sven Erik Johansson, Lennart Rydberg A. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade kommunens samordnare Lene Hansson samt styrelsen välkomna till kvällens möte, som var det sista för […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Till Parkingenjör Kenneth Larsson om Torget i Skälderviken

Parkingengör Kenneth Larsson Tekniska kontoret Ängelholms kommun Torget i Skälderviken Sammanställning av förslag och önskemål från mötet 28 nov. 2000 med byalaget och grannar 1.   Höja Torgvägen framför Torgvägen 1 och låta torget gå i plan ända fram till fastigheten Torgvägen 1. Som en lång vägbula med mjuka anslutningar till Valhallsvägen och resten av Torgvägen. […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Styrelsemöte nr 9 2001

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-11-19 Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Lotte Lamberth, Lene Hansson, Torgny Bergström, Birgitta Eliasson, John Edholm Förhindrade: Sven Erik Johansson, Torbjörn Ahl, Britt Bengtsson, Lars Flodmark A. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade kommunens samordnare Lene Hansson samt styrelsen välkomna till kvällens möte B. Mötet […]

Kategori: Protokoll | Kommentera