Styrelsemöte nr 10 2001

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-12-17Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lotte Lamberth,
Torgny Bergström, Birgitta Eliasson, Torbjörn Ahl, Lars Flodmark,
Lene Hansson, John Edholm
Förhindrade: Sven Erik Johansson, Lennart Rydberg

A. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade kommunens samordnare Lene Hansson samt styrelsen välkomna till kvällens möte, som var det sista för året.

B. Mötet godkände Byalagets protokoll från styrelsemötet den 19 nov.

C. Ordföranden bjöd styrelsen på kaffe och god hembakad kaka. Vi tackar så mycket för det. Mötet som var det sista för året hade inte någon dagordning, varför de ärenden som behandlades blev några av de mest aktuella enligt deltagarnas prioritering.

D. Knutsfesten kommer att hållas på torget den 13 jan. kl. 16oo. Program och inbjudan medföljer kommande utgåva av Hamnposten.

E. Arbetsgruppen för Skäldervikens 150 års jubileum har haft sitt första sammanträde den 10 dec. Protokoll nr 1 bifogas.

F. § 4 i stadgarna föreslås ändrade så att val av ordförande, sekreterare och kassör sker på årsmötet mot att tidigare endast ordförande valdes. Texten till stadgeändringen intas i Hamnposten. Beslut i ärendet tas vid årsmötet.

G. Hemsidan diskuterades och vi kom inte till något annat beslut än att ta upp frågan och diskutera vidare vid nästa styrelsemöte.

H. Lene meddelade att det lokala utvecklingsprogrammet var klart så när som på en komplettering med den totala energiförbrukningen. Hon beräknade att det färdiga programmet kan distribueras efter trettondagen.

I. Ordföranden tackade för det gångna året och avslutade mötet.
Nästa sammanträde blir på Errarps skola i sammanträdesrummet vid biblioteket den 14 Jan. kl. 18.45

Thomas Brorsson Ordförande 
John Edholm Sekreterare

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.