Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2023-03-21

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte 2023-03-21 nr 2 Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Areskoug Bengtsson och Kerstin Paulsson. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Information från de olika grupperna: Aktivitetsgruppen:Gruppen har marknadsfört en Byaloppis som kommer att vara lör den […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte 2023-01-10 nr 1

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte 2023-01-10 nr 1 Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Carin Olsson, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Bengtsson, Kerstin Paulsson och Mats Holm. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Information från de olika grupperna: Aktivitetsgruppen: Gruppen har haft ”Jul i […]

Kategorier
Artiklar

Känner du inte igen dig?

Vi håller på att uppdatera vår hemsida av teknisk karaktär och under tiden kommer den att se lite annorlunda ut. Hitta du inte det söker eller har frågor maila Torgny: torgny.bergstrom@engelholmshamn.se