Kategorier
Skrivelser

Till Kommunen och Trafikverk om väg 1710

Läs skrivelsen i pdf-format med bilder

Kategorier
Skrivelser

Till Kommundirektören om tågbuller

Kommundirektör Lilian Eriksson Ängelholms Kommun 262 80 Ängelholm Styrelsen i Skeldervikens Byalag skickade 2014-11-10, bifogad skrivelse, adresserad Miljönämnden i Ängelholm. Efter snart ett år har vi inte fått något svar på denna, för oss, så angelägna fråga. Vi är oroliga över att Trafikverket tydligen försöker komma ifrån sina åtagande angående bullerkraven. Vi skulle vara tacksamma […]

Kategorier
Skrivelser

Till Tekniska kontoret om beläggning av GC-väg i Dalvägens förlängning

Tekniska kontoret Skälderviken 5/10 2015 Badbryggan på Sven Jons udde i Skälderviken har blivit en veritabel succè. Det har medfört en strid ström av gående och cyklister på Dalvägens förlängning mellan Vinkelvägen och Lägervägen. Underlaget på denna branta GC-väg är grus och rundade småstenar. Detta medför att det är omöjligt att ta sig fram med […]