Protokoll årsmöte 2023-02-12

Skeldervikens Byalag
Protokoll årsmöte 2023-02-12 i ÄSSS klubbhus.

Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med kaka. Ett varmt Tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta. Tack också till ÄSSS för att vi får nyttja deras lokal.

 1. Ordförande hälsade ca 25 deltagare välkomna och mötet öppnades.
 2. Dagordningen fastställdes.
 3. Årsmötets utlysande godkändes.
 4. Till ordförande för årsmötet valdes Jonna Karlsson.
 5. Till sekreterare för årsmötet valdes Karin Dacke Thall.
 6. Till protokolljusterare för årsmötet valdes: Bengt Andersson och Lars Assarsson.
 7. Verksamhetsberättelser och gruppernas redogörelse godkändes. (Se bilaga 1)
 8. Styrelsen har under 2022 haft 7 st möten, alla protokoll med bilagor finns på hemsidan.
  Medlemsantalet i Skeldervikens Byalag är 363 av 670 hushåll.
  Pomona 120 medlemmar av 261 hushåll
  Luntertun 55 medlemmar av 109 hushåll
  Utsocknes medlemmar 51

    Totalt 589 medlemmar.

 1. Ekonomisk rapport och budget redovisades av Mats Holm och godkändes. (Se bilaga 2)
 2. Inga revisorer var närvarande så Jonna Karlsson läste upp revisionsberättelsen som godkändes. (Se bilaga 3)
 3. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 4. Inga motioner har inkommit.
 5. Styrelsen för kommande verksamhetsår utsågs. (se bilaga 4)

Ordförande tackade Carin Olsson (gruppledare för Trafik/miljögruppen) för förtjänstfullt arbete. Trafik/miljögruppen pausas.

 Ny grupp i byalaget är ”Gamla Hamnen” med grupp ledare Boel Areskoug Bengtsson.

 1. Till revisorer för verksamhetsåret återvaldes Eskil Andgren och Rolf Nilsson.
 2. Till valberedningen för kommande verksamhetsår omvaldes Kristin Johansson och Bengt-Thomas Strandqvist.
 3. Medlemsavgiften oförändrad för 2023 75:-
 4. Övrigt
  Ängelholmsförslaget Gamla Hamnen.
  Boel Areskoug Bengtsson berättade om förslaget, kommunen vill ha in ideèrna om Gamla Hamnen som ett Ängelholms förslag för att kommunen ska kunna arbeta vidare i ett samlat grepp gällande detta område. Den brinnande punkten är trafiken men kommunen har många punkter kring detta som måste uppfyllas bl a gällande handikapplatser.
  Det finns många ägare till marken i Gamla Hamnen, förslaget är ett samarbete mellan dessa ägare.
  Om man har synpunkter eller kommentarer till förslaget så kan man skriva dessa under förslaget på kommunens hemsida. Det finns där tom 21/2.
  Information om bibliotekets verksamhet
  Cecilia Erlandsson från Biblioteket är inbjuden av byalaget för att berätta om sin verksamhet. Biblioteket på Errarps skola är ett integrerat folkbibliotek, öppettider mån, ons, fre.
  Biblioteket kommer att bli ett ”Mer öppet” bibliotek from 22/3
  mån-fre kl. 16-22 och lör-sön kl. 7-22, man kommer in i lokalerna med hjälp av sitt bibliotekskort. Mer info om invigning av detta kommer att läggas ut av biblioteket.
  Info till bybor: I mars kommer Annika Jörgensen från kommunen till församlingshemmet och berättar om kommunens plan gällande grönytor i Skälderviken.
  En medlem lyfte sin oro över klämrisk vid de gamla vinscharna på Sven Jons udde, ordförande bad honom felanmäla det på kommunens hemsida och byalaget kommer också att kolla upp det.
  1. Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 

  Vid protokollet

  Karin Dacke Thall

  Justeras                              Justeras                              Justeras

  Jonna Karlsson                  Bengt Andersson               Lars Assarsson

  Se protokollet med bilagor

  Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.