Styrelsemöte 2023-01-10 nr 1

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte 2023-01-10 nr 1

Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Carin Olsson, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Bengtsson, Kerstin Paulsson och Mats Holm.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Information från de olika grupperna:

Aktivitetsgruppen: Gruppen har haft ”Jul i Skälderviken”, det var ganska bra uppslutning. Pysslet i församlingshemmet var populärt med väldigt mycket folk. Pedagogerna från församlingshemmet hade lite pyssel och aktivitets gruppen stod för lite pyssel. Julpyssel 2023 kommer förmodligen pedagogerna i församlingshemmet att ta hand om själv och aktivitetsgruppen kommer att hålla i andra aktiviteter den dagen.

Bryggruppen: Inget att rapportera.

Byastugan: Inget att rapportera.
Grannsamverkan: Enligt polisen var det endast 1 inbrott under dec, detta var i Össjö. Förra året var det 5 inbrott. Polisen har informerat att det oftast rör sig om gäng som kör runt och tar ett område i taget.
Historiegruppen: Gruppen har sitt första möte för året på torsdag.
Natur och Miljögruppen:
Inget att rapportera.
Redaktionsgruppen:
Hamnposten färdig tryckt måndagen den 16/1, några extra nummer tryckta.

Dialog:

 • Ängelholmsförslaget –handlar om att Gamla Hamnen bör bli mer tillgängligt för alla.

Förslaget består av 3 punkter: Trafiken bör ses över med parkeringsplatser etc, gången fram till piren borde bli mer tillgänglig för alla, växtligheten bör ses över.

50 röster behövs för att kommunen ska ta upp förslaget till diskussion.

 • En ny grupp på gång i Byalaget som ska heta ”Gamla Hamnen” gruppen.
 • Aktivitetsbidrag är klart för 2023.
 • Byalagets hemsida håller på att uppdateras.
 • Årsmöte – söndagen den 12/2 kl 14 i ÄSSS lokal

13.15 träffas de som ska fixa fram fikat.

 • Budget – genom gång av ekonomin inför årsmötet
 • Gamla Hamnens Dag – utskick till de som ska vara med och ha aktiviteter den dagen, byalaget har hand om enbart sina egna aktiviteter.

Beslut:

 • Verksamhetsberättelser ska skickas till Torgny Bergström senast den 15/1
 • Gamla Hamnens dag – Ordförande tar kontakt med Anna Stina gällande denna dag.
 • Vid mail konversation så blir det ofta fel med svaren i tråden, vilket gör att en del information ej går ut till alla. Tänka på att vid inlämningar på detta vis så måste man svara enbart den som skickar ut frågan ej svara alla.
 • Byastugan och Sven Jons Brygga invigdes 2013, 10 årsjubileum i år. Inlägg om detta i nästa Hamnposten.
 • Diskutera stadgarna vid nästa styrelsemöte.
 • Nästa styrelsemöte den 14/3 kl 19 i Byastugan.

Vid protokollet                          Justeras

Karin Dacke Thall                    Jonna Karlsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.