Styrelsemöte 2022-12-14 nr 7

Skeldervikens Byalag

Digitalt Styrelsemöte 2022-12-14 nr 7

Information från de olika grupperna:

Aktivitetsgruppen: Gruppens aktiviteter under hösten: spökvandringen, ljus i Skälderviken och pysslet och dansen kring granen på Jul i Skälderviken har fungerat bra. Dessa har varit välbesökta. 

Bryggruppen: Inget nytt

Byastugan: Inget nytt
Grannsamverkan: Inget nytt
Historiegruppen: Inget nytt
Natur och Miljögruppen: Natur och miljögruppen rapporterar att kommunen har på initiativ från oss

­-Målat i trafikstrecken i Fyrhustunneln

-Anlagt ny ramp till Hunnabadet

-Torgny har tillsammans med Per Nordahl haft uppföljning av kommunens markarbete vid Rebeckaskogen.

-Annika Jörgensen, park-ingenjör i kommunen, har inbjudits att tala om och besvara frågor om kommunens mark- och parkarbete.

– Vårt Ängelholmsförslag är klart för publicering på kommunens hemsida och i Hamnposten.

Redaktionsgruppen: Vår gamla hemsida klarade inte av en uppdatering av PHP på vårt webhotell. Vi jobbar med att göra en ny, Thomas Andersson har lagt mycket tid på att vi ska få en enkel och funktionell hemsida som ännu mer visar vår verksamhet. Vi har tagit hjälp av Jens Palm som en gång i tiden skapade vår gamla hemsida. Arbetet fortgår och under tiden ska allt som vi under åren lagt in finnas tillgängligt på den provisoriska hemsidan.

Nu sätter arbetet med Hamnposten igång.

Nästa styrelsemöte i Byastugan tisdagen den 10/1-23 kl 19                                          

Vid protokollet                          Justeras

Karin Dacke Thall                    Jonna Karlsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.