Styrelsemöte 2022-04-27 nr 3

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte 2022-04-27 nr 3

Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Inga Lill Charlesson, Arly Charlesson, Boel Areskoug Bengtsson, Mats Holm, Kerstin Paulsson.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Information:

 • Beachflaggor –  Numera finns det 2 st flaggor inköpta med Skeldervikens byalags text på, att användas vid olika aktiviteter
 • Konto för Byalaget finns på Källan.

Gruppernas redovisning

Aktivitetsgruppen: Gruppen har anordnat ”Påskreis” annandagpåsk, en liten runda på 500 m och en lite längre runda på 3 km. Mycket uppskattad aktivitet med picknick efteråt. Det kom ganska mycket folk, ca 50 barn som sprang och en hel del vuxna. Förhoppningsvis blir detta en återkommande aktivitet.
Bryggruppen:
På söndag den 1/5 sätts trappan i. Temp mätning kommer så småningom att vara även under vintern.
Byastugan: Det kommer bli en städdag i stugan och flytt av vissa saker till förrådet på Häggvägen.  Papp har blåst av från lådan till värmepumpen på baksidan,detta kommer att åtgärdas. Elmätaren i stugan kommer att bytas denna veckan.

Historiegruppen: 29/3 hade gruppen föredrag på församlingshemmet, bra recensioner och önskningar att detta föredrag kommer i repris.
 Gruppen har haft besök av pastor Sven Sjölin.
Trafik och Miljögruppen: Rebecca skogen – ägs av kommunen men det finns olika intressenter. Det är gjort en inventering av växtligheten och det beslöts att Per Nordahl ska vara sammankallande till skötsel träff med kommunen i början av maj. Det kommer att skrivas om detta i Hamnposten. Platsen ska vara en plats för oss alla.

Dialog med kommunen gällande Gamla Hamnen och Hunnabadet, om att dessa ställen är platser som också bör kännas som allmän mark.

Rampen vid Hunnabadet raserades vid stormen, den nya rampen kommer att bli annorlunda, önskemål om att det inte blir så brant.
Parkering – behov av att få den lite mer organiserad än det varit. Detta kommer att tas upp framöver.  

Redaktionsgruppen: 15/5 är det sista inlämning till Hamnposten. Scouterna kommer att skriva något till nästa Hamnposten. Första sidan blir inbjudan till G:a Hamnens dag.

Grannsamverkan: Inga inbrott i närheten av Skälderviken /Pomona/Luntertun under april.

Dialog

 • Första hjälpen väskor önskas köpas in.
 • Föreläsningar i församlingshemmet under hösten -22:  en HLR utbildning önskas och ett föredrag av Historiegruppen. Vi bestämmer mer specifikt i början av hösten.
 • Städ-dag av Byastugan och flytt till förråd, Jonna flyttar bord o stolar till förrådet.
 • Valborgs bål – Scouterna håller i denna aktivitet på Sven Jons Udde, Byalaget gör reklam för detta genom att uppmuntra/tacka scouterna för deras engagemang.
 • G a Hamnens dag den 2/7 – Vi hade ett planeringsmöte förra veckan, allt är inte klart än.
 • Nyhetsbrev – Byalaget önskar ha någon kanal ut där vi kan nå många, Johan Ekroth (ny medlem av aktivitetsgruppen) har en ide om nyhetsbrev där detta är möjligt. Johan träffar Redaktionsgruppen och berättar om sitt förslag och sen tas det upp i styrelsen.
 • Diskussioner om uppbyggnad av styrelsen framöver. Viktigt att vi lägger den största energin i gruppernas arbeten och inte i delaktighet i alla styrelsemöten. Kanske inte tvunget att vi behöver vara 2 medlemmar från varje grupp på varje möte. Till hösten fortsätter vi dialogen om hur vi vill ha det inför styrelsemöten i framtiden.

Beslut:

 • Vi använder första sidan i nästa Hamnposten till inbjudan för G a Hamnen.
 • 3 st första hjälpen väskor/kuddar inköpes av Inga Lill
 • Städ-dag av Byastugan – datum blir den 21/5 med start kl 10 och Inga Lill fixar kaffe och frallor.
 • Anders Rehn skrivs som ansvarig för larmlistan.
 • Nästa möte för planering av G a Hamnen är den 23/5 kl 18.30 i Byastugan, då spikas allt.

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Jonna Karlsson

Det här inlägget var publicerat i Artiklar. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.