Styrelsemöte nr 8 2021-12-15

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 8 15/12 2021

Närvarande: Jonna Karlsson, Torgny Bergström, Arly och Inga Lill Charlesson, Lars Sumner, Mats Holm och Karin Dacke Thall

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Information:

Alla grupper redovisar digitalt denna gång.

Gruppernas redovisning

Aktivitetsgruppen: Gruppen har haft pyssel i församlingshemmet under ”Jul i Skälderviken” och skriver nu på en text till Hamnposten

Bryggruppen: Inget att rapportera
Byastugan:
Inget att rapportera

Grannsamverkan: Inbrott på Ängvägen i nov, tagit sig in via krossad ruta vid entrèdörren. Även 2 inbrott på Nya Kungsgården.

Grannsamverkan har skickat ut förebyggande åtgärdspunkter inför julhelgerna, förfrågan om dåliga Grannsamverkanskyltar har också skickats ut och en del är åtgärdade redan. 

Historiegruppen: Inget att rapportera

Pomonagruppen: Inget att rapportera

Trafik och Miljögruppen: Inget att rapportera

Redaktionsgruppen: Inget att rapportera

Diskussion:

 • Årsmöte 2022: Datum för årsmötet blir tisdagen den 15/2-22, Arly och Inga Lill Charlesson frågar Maria Modig på ÄSSS om lån av lokal.

     Förslag på föreläsare t ex HLR, Johan Brink eller Naturskyddsföreningen

 • Knutsfesten den 15/1-22, dans kring granen kl 15. Jonna pratar med Källan om sponsring av glögg och pepparkakor.
 • Hamnposten – sista inlämning av redovisningar från grupperna den 15/12, utdelning blir senast sista helgen i januari
 • Vårens styrelsemöten kl 19.00 – mån den 7/2, tis 15/3, ons 27/4, tors den 16/6
 • Gamla Hamnens dag lör den 2/7

Beslut

 • Årsmöte 2022 – Datum för årsmötet blir tisdagen den 15/2-22.
 • Knutsfesten den 15/1-22, dans kring granen kl 15, sen bjuds det på glögg och pepparkakor.
 • Jonna och Torgny gör Flyers till Knutsfesten som sen delas ut i brevlådorna i januari.
 • Vårens Styrelsemöten kl 19.00 – mån den 7/2, tis 15/3, ons 27/4, tors den 16/6
 • Gamla Hamnens dag lör den 2/7
 • Nyårskort skickas till Källan byalaget som Tack för årets sponsring och sponsorer bjudes in till sommarfest ev den 16/6.

Övrigt:

Styrelsen diskuterade hur vi tackar sponsorer.

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Jonna Karlsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.