Styrelsemöte nr 5 15/9 2021

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 5 15/9 2021

Närvarande: Jonna Karlsson, Johanna Scotte, Karin Dacke Thall, Toiny Böös, Tore Bernstrup, Torgny Bergström, Kerstin Paulsson, Carin Olsson, Christian Carlsson och Arly Charlesson.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Information:

 • Ordförande presenterade nya styrelsen.
 • Styrelsen utsåg Jonna Karlsson och Torgny Bergström till firmatecknare var för sig.
 • Ny tid för styrelsemöten är framöver kl 19.
 • Under hösten kommer styrelsemöten att vara onsdagar men ev till nästa år kommer det att rulla på olika vardagar.
 • Dagordning till styrelsemöten – finns det något man vill lägga till dagordningen så kontaktar man Jonna Karlsson.

Gruppernas redovisning

 Aktivitetsgruppen:

Pomona har fått nytt staket runt bandyplanen och lekplatsen vid Astrakanvägen har fått tillbaka basketkorgarna till ungdomarnas stora förtjusning.
Bryggruppen:

Flotten har varit ett positivt inslag i sommar, den är nu upptagen. Bryggan har klarat sig bra under denna säsongen. Några korgar har försvunnit men annars ingen annan skadegörelse. Trappan tas upp snart.

Det finns fortfarande de som vill köpa graverade brädor till bryggan och detta kommer att kunna ske till våren.
Byastugan:

Stugans utsatta sidor är målade.
Grannsamverkan:

Inget nytt
Historiegruppen:

Gruppen har haft 2 möten och arbetar vidare på de uppdrag de fått.
Pomonagruppen:

Thore Bernstrup beskrev hur Pomonagruppen börjat en gång i tiden.
Gruppen håller på att avveckla sig, det finns idag grupper som tar upp frågor som berör Pomona så en specifik Pomonagrupp behövs ej idag.
Trafik och Miljögruppen:
Katarina Edblad har haft samtal med gruppen om en säkrare skolväg kring Errarps skola. Gruppen har haft ett bra samarbete med kommunen i denna fråga och löst en del. En del problematik kvarstår och detta får arbetas på för framtiden.

Kyrkstigen – kommunen kommer att lägga på en stabilare bäryta för att få till en bättre väg vid regn.
Gruppen kommer att kalla till ett gruppmöte framöver till alla som vill vara med.

Carin Olsson berättade om en föreläsning gällande rening av vatten med hjälp av plantering av Salix växter.

Redaktionsgruppen:

Gruppen har träffats och pratat om nästa Hamnposten, finns en del uppslag till den.
Alla grupper får lämna in uppslag om man har något som man vill trycka.

Diskussion:

 • Kallelse och dagordning till styrelsemöte skickas ut några dagar innan mötet, detta är ok tycker styrelsen.
 • Höstens agenda – aktiviteter? Jul i Skälderviken ev den 27/11,
  Jonna Karlsson kontaktar de föreningar som brukar vara delaktiga.

Aktivitetsgruppen kommer ev att ha någon form av ljusmanifestation under hösten.

 • Anslagstavlan på Pomona och vid Källan uppdateras av Jonna Karlsson och Karin Dacke Thall.
 • Fotografering – förslag på att ta foto på de olika gruppmötena och lägga på Instagram eller hemsidan.
 • Sociala medier – Face Book sidan kommer att stängas ner. Instagram fungerar bra och den fortsätter vi med.

Övrigt:

Jonna Karlsson, ny ordförande, tackade avgående ordförande för 7 härliga år i Skeldervikens Byalag genom att överräcka ett vårdträd, ett rönnträd.
Toiny berättade att alla åren har varit fantastiska och tackar för allas engagemang i Byalaget både till de som finns i styrelsen idag och alla de som tidigare varit engagerade på något vis.

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Jonna Karlsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.