Styrelsemöte nr 4 2021-05-12

Skeldervikens Byalag
Styrelsemöte nr 4 2021-05-12

För att undvika risk för spridning av Covid19 har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:
Gruppen har haft en träff utomhus där man diskuterat inlägg till nästa nummer av Hamnposten, handlar då framför allt om att Pomona har blivit av med sarg och basketkorgar pga av för mycket oljud vid dessa lekplatser enligt grannar.

Bryggruppen:
Stora badstegen sjösattes i helgen.
Lilla badstegen lyftes troligen för första gången sedan den monterats. De sista stegen bytes som vi inte kom åt förra året. Allt gick bra, men det tog lite extra tid i år.
Plankgravörerna” har åter riggat utrustningen och graverat 13 nya namn på bryggan (Barnskyddet), som kom på plats i helgen när bryggan gjordes sommarklar = 13 000 kr till kassan. Ytterligare namn har tillkommit och kommer att kompletteras med den närmaste tiden.

Byastugan:
Bevattningspåsarna sitter åter på de i fjol nyplanterade träden. Arly håller koll och fyller på när inte vår Herre bjuder på vatten uppifrån. Det kommer också att köpas hem Falu rödfärg, södra väggen och västra gaveln behöver målas om. Datum för målning är inte spikad men kommer ske under försommaren.

Grannsamverkan:
Från Grannsamverkan kan rapporteras att det rått ovanlig stiltje på inbrottsfronten i kommunen under våren. Detta gäller även Byalagets domäner – efter inbrottet på Persikovägen i mars har vi varit förskonade från bostadsinbrott, men det fräcka bilinbrottet på Valhallsvägen den 7 april var ju trist. Det bör också noteras att Anders Rehn axlat sin nya roll i Grannsamverkan-gruppen med bravur.

Historiegruppen:
Inget nytt:

Pomonagruppen:
Inget nytt.

Trafik och Miljögruppen:
Inget nytt

Redaktionsgruppen:
Nu har arbetet med nästa nummer av Hamnposten börjat.

Övriga frågor:
Jonna, Torgny och Toiny har haft ytterligare ett informationsutbyte, nu med Engelholmspartiet. Naturligtvis vidhöll vi samma ståndpunkt, angående bebyggelse i skogen, som vi gjorde med Moderaterna. Vi kommer även att träffa socialdemokraterna, fredagen den 21 maj.  –  Toiny har varit i kontakt med planarkitekten, Amelie Hillåker angående planarbetet för utredningsområdet i Valhallskogen. Enligt Amelie fortgår planarbetet, men drar ut på tiden. Som det ser ut nu kommer samrådsförfarandet inte till stånd förrän senare i höst. – Då flertalet av vårt områdes befolkning torde ha fått sina coronasprutor inom en överskådlig framtid, föreslår Toiny och Jonna att årsmötet 2021 blir av, onsdagen den 25 augusti, kl. 19.00 i ÄSSS´lokaler

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.