Styrelsemöte nr 3 2021-03-31

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 3 2021-03-31

För att undvika risk för spridning av Covid19 har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:
Barn o Ungdomsgruppen har inte haft någon träff än men vi kan berätta att vi väntar svar från Annica på parkförvaltningen då den nya sargen (vi berättade om inför förra styrelsemötet) nu har plockats ner från planen på Pomona. Vi undrar varför? Ryktet säger att boende intill har klagat på ljudnivån. Andra nyheten från Pomona är att planen har fått nya mål med nät och det uppskattas mycket av barnen!
Bryggruppen:
Inget nytt
Byastugan:
Inget nytt
Grannsamverkan:
Från Grannsamverkan kan rapporteras att inbrottsverksamheten i Ängelholm var fortsatt låg i februari, vilket framgått av utskicket från polisen. Att döma av tidningsartiklar verkar mars vara en mer inbrottsaktiv månad. Vidare kan nämnas att en intervju har gjorts med vår kommunpolis Fredrik Henriksson. Intervjun kommer att publiceras i nästa nummer av Hamnposten.
Historiegruppen:
Inget nytt
Pomonagruppen:
Inget nytt
Trafik och Miljögruppen:
Kommunen har meddelat att GC-väg mellan Pomonas utfart och Östra Kvarn kommer att anläggas inom kort. Helt enligt T o M-gruppens önskemål. Däremot uppfylls inte önskan om en GC-väg från Lilla Hults Trädgård fram till Barkåkra kyrka. Efter påtryckning har kommunens Björn Adlerberth lovat sätta upp digital hastighetstavla vid Errarps skola under veckorna 20, 21 och 22!
Redaktionsgruppen:
Hamnposten finns att läsa på vår hemsida men de första 16 numren gjordes inte som pdf-filer så de har inte varit med. Nu scannar Lars och Torgny varje torsdagsförmiddag så att serien ska bli komplett. Lars kommer också att göra en gemensam innehållsförteckning av intressanta artiklar från samtliga Hamnpostar.
Vi tror redan nu att nästa nummer kommer att bli innehållsrikt, varierat och läsvärt men har någon själv något att bidraga med så tar vi emot det.

Övriga frågor:
I fredags, 26/3, träffade Jonna, Torgny och jag kommunalrådet Robin Holmberg och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Tomas Fjellner. Robin hade ju påkallat ett möte med oss för att dryfta ”aktuella frågor” i Skälderviken. Efter en del klargöranden från oss om saker inom våra verksamhetsområden, angav Robin så syftet med mötet, nämligen bebyggelse i Valhallskogen! Vår diskussion, under gott en timmes tid, resulterade i att de fick klart för sig att vi i Byalagets styrelse fortsättningsvis kommer att agera utifrån svaren på enkäten. 85% vill inte att det ska byggas i Valhallskogen! De såg denna fråga som svår redan innan de träffat oss och den blev väl inte lättare när vi sagt vårt. De såg många problem med Midrocs förslag till bebyggelse.
Vi uppfattade inte några konkreta idéer om att de tänkte ändra på något under processens gång.

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.