Styrelsemöte nr 2 2021- 02-17

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 2 2021-02- 17

För att undvika risk för spridning av Covid19 har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

BoU-gruppen har inte haft ngt fysiskt möte men vi kan glatt meddela att lekplatsen intill Tennisvägen nu fått en grill! Vi förmedlade önskemålet från byn till kommunen och önskan uppfylldes. Jag har lagt ut det som ett inlägg på byalagets instagram. Där meddelar vi även när det är dags att inviga den. 

Bryggruppen:
Inget att rapportera

Byastugan:

Inget att rapportera

Grannsamverkan:
Från Grannsamverkan kan rapporteras att året börjat relativt lugnt i Ängelholm, vad bostadsinbrotten beträffar, och inga inbrott har hittills skett inom Byalagets område. Information har gått ut till Larmlistan om att DNA-märkningen med SmartWaters produkt fortfarande kan spåras av Polisen, via företagets databas i England.
Historiegruppen:
Inget att rapportera
Pomonagruppen:
Inget att rapportera
Trafik och Miljögruppen:
Inget att rapportera
Redaktionsgruppen:
Det är alltid dags att fundera på vad nästa nummer av Hamnposten ska innehålla. Har er grupp någonting ni vill ha med så börja fila på det och tala om det för oss så planerar vi för det. Har du något annat du tycker är av intresse för våra läsare så vill vi veta det också.

Övriga frågor:
Vi har fått en förfrågan från Nina Wenedikter enligt bifogat brev. Alla i styrelsen får tycka till om denna förfrågan och höra av sig till Toiny.

”Hej

Sitter här i Nyhamnsläge och jobbar på distans, och just nu, tittar jag i er fina ”Hamnposten” som går att finna via er hemsida. Det är imponerande att se och läsa om ert engagemang, trots mycket präglat av pandemin som lagt sitt lock över hela planeten.

Vi inom enheten Allmänkultur jobbar på, och en hel del är på gång som berör både Kattegatt- och Skåneleden. (X)sites har nu blivit biennal, vilket betyder att detta året 2021, kommer det att skapas spännande konstverk längs leden. Ängelholms kommun kommer att vara med, och vill därför ställa frågan till Skeldervikens Byalag hur ni ser på saken att detta året låta konstnärer forma konstverk ute på Sven Jons Udde? Vi har ju mycket positiva erfarenheter från både 2018 och 2019!

Allt gott!

Med vänlig hälsning

Nina Wenedikter”

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.